Obsah

Späť

Zápisnica zo 16. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom konaného dňa 27.8.2020

Vyvesené: 25. 9. 2020

Späť