Obsah

Aktualizácia: Mesto získalo dotáciu na rekonštrukciu atletickej dráhy

Typ: ostatné
Atletický ovál na mestskom športovom štadióne.Medzi 23 úspešnými žiadateľmi o štátnu dotáciu zo Slovenského atletického zväzu je aj Dubnica nad Váhom. Na spolufinancovaní rekonštrukcie atletického oválu sa bude výraznou mierou podieľať aj mesto.

Aktualizujeme správu zo 14. novembra 2019:

Pridelenie dotácie od Slovenského ateltického zväzu pre mesto Dubnica nad Váhom na rekonštrukciu atletického oválu dnes, teda vo štvrtok 6. februára 2020,  štatutári oboch dotknutých strán potvrdili podpisom zmluvy. Udialo sa tak priamo v sídle zväzu v hlavnom meste. Za mesto Dubnica nad Váhom zmluvu podpísal primátor mesta Peter Wolf, za Slovenský atletický zväz jeho prezident Peter Korčok. Mesto teraz môže pristúpiť k vyhláseniu súťaže na zhotovenie projektovej dokumentácie rekonštrukcie atletickej dráhy. 

Podpis zmluvy o pridelení dotácie

Tlačová správa mesta Dubnica nad Váhom z novembra 2019: 

Žiadať o dotáciu od Slovenského atletického zväzu mohli v termíne od 15. augusta do 15. septembra 2019 vlastníci či správcovia atletických štadiónov, teda mestá, obce, samosprávne kraje i športové kluby. Za Dubnicu nad Váhom o príspevok žiadalo mesto Dubnica nad Váhom ako vlastník športového štadióna, ktorého súčasťou je aj atletická dráha.

Maximálna možná suma podpory na rekonštrukciu 6-dráhového štadióna, aký sa nachádza v našom meste, bola pôvodne 300-tisíc eur. „Pre veľký záujem zo strany žiadateľov o dotáciu napokon maximálnu výšku podpory zväz znížil na 250-tisíc eur. Ako mesto sme so žiadosťou uspeli a získali maximálnu výšku podpory, teda spomínaných 250-tisíc eur. Povinné spolufinancovanie zo strany mesta predstavuje 40% z celkového rozpočtu rekonštrukcie. Pri celkovej cene za rekonštrukciu štadióna vo výške približne 416-tisíc eur sa mesto bude podieľať 166-tisími eurami,“ vysvetlil podrobnosti viceprimátor mesta pre oblasť športu Adrián Gazdík s tým, že rekonštrukcia financovaná z dotácie musí byť ukončená najneskôr do roku 2021.

Atletický ovál v Dubnici nad Váhom

V Dubnici nad Váhom sa v mestskom športovom areáli nachádza 6-dráhový 400-metrový atletický ovál. Do užívania bol odovzdaný ešte v roku 2001. Ak by mesto nepristúpilo k jeho obnove, mohlo by prísť o významných pretekárov. „Atletický ovál v Dubnici nad Váhom z pohľadu jeho rozmerov a parametrov nespĺňa požiadavky najvyššej svetovej atletickej organizácie IAAF, a to z dôvodu ostrosti jeho zákrut. Tie môžu byť problémom najmä pri rýchlostných atletických disciplínach, akými sú napríklad najdlhšie šprinty na 400 metrov. Pri ostrom uhle zákruty šprintéri nemôžu vyvinúť takú maximálnu rýchlosť, ako by na inom ovále dokázali. Tento parameter ich limituje, a preto pretekári k súťažiam v Dubnici môžu pristupovať selektívne. V záujme mesta je, aby sme tu mohli organizovať aj preteky vyššieho rankingu v rámci IAAF, EA a SAZ, preto sme požiadali zväz o dotáciu. Tá nám umožní nielen obnoviť značne poškodený povrch atletického oválu, ale aj upraviť parametre jeho oblúkov a tiež zmodernizovať aj zázemie klubu či vrhačský sektor,“ dodal ďalej viceprimátor mesta. 

Atletický klub Spartak Dubnica nad Váhom patrí k slovenským špičkám a jeho história siaha až do roku 1944.V Dubnici nad Váhom vyrástlo veľa atlétov, z ktorých mnohí úspešne reprezentovali mesto aj na medzinárodnej úrovni. Významným medzníkom v histórii dubnickej atletiky bol rok 2001. V jeho priebehu bola dobudovaná a 9. septembra 2001 odovzdaná do užívania nová atletická dráha s umelým povrchom, prvá postavená po vzniku Slovenskej republiky,“ vysvetlil prezident Atletického klubu Spartak Dubnica nad Váhom Rastislav Hrbáček. Klub od roku 2001, kedy sa dobudovala tartanová dráha, zabezpečoval veľmi veľa významných športových akcií od Majstrovstiev SR až po európske poháre klubových majstrov, čo podľa prezidenta klubu svedčí o profesionalite a dobrých podmienkach práce. Medzi najvýznamnejšie podujatie dlhodobo patril Atletický most.

V súčasnosti sa členská základňa klubu pohybuje okolo 520 členov. „Z toho približne polovicu tvoria pretekári a druhú polovicu tréneri, funkcionári a priaznivci dubnickej atletiky. Aj z tohto je vidieť, že atletika v Dubnici nad Váhom mala, a veríme, že aj v budúcnosti bude mať, dobré podmienky, aby aj  naďalej mohla Dubnicu nad Váhom reprezentovať ako mesto športu,“ uzatvoril Rastislav Hrbáček.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 14. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 2. 2020 19:39
Autor: Mgr. Veronika Rezáková