Obsah

Aktualizované: Mesto zatvára školy, múzeum i knižnicu, obmedzuje tiež chod mestského úradu

Typ: ostatné
V súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu COVID-19 na území mesta Dubnica nad Váhom primátor Peter Wolf zvolal vo štvrtok 12. marca 2020 o 13.00 h druhé rokovanie Krízového štábu v Dubnici nad Váhom.

Krízový štáb prijal nasledovné opatrenia:  

 • mesto Dubnica nad Váhom od piatku 13. marca 2020 od 7.00 h uzatvára všetky základné školy, materské školy a školské zariadenia (Centrum voľného času, Základnú umeleckú školu) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom minimálne do nedele 29. marca 2020,
 • mesto Dubnica nad Váhom od piatku 13. marca 2020 pre verejnosť uzatvára Dubnické múzeum v Dubnici nad Váhom minimálne do nedele 29. marca 2020 vrátane,
 • mesto Dubnica nad Váhom od piatku 13. marca 2020 zatvára pre verejnosť Mestskú knižnicu v Dubnici nad Váhom minimálne do nedele 29. marca 2020 vrátane,
 • mesto Dubnica nad Váhom od piatku 13. marca 2020 upravuje chod Mestského úradu v Dubnici nad Váhom. Vstup do mestského úradu bude pre verejnosť obmedzený, nevyhnutné bude využiť dezinfekčné prostriedky a obrátiť sa na osobu prvého kontaktu na evidencii obyvateľstva MsÚ. Mesto Dubnica nad Váhom vyzýva verejnosť, aby využívala v prvom rade elektronickú a telefonickú formu kontaktu so zamestnancami úradu,
 • mesto pristupuje aj k uzatvoreniu workoutového ihriska pri športovom areáli s platnosťou od piatku  13. marca 2020 od 7.00 h minimálne do nedele 29. marca 2020 vrátane, s cieľom zamedziť riziku nákazy koronavírusom,
 • AKTUALIZOVANÉ 13. marca 2020: mesto Dubnica nad Váhom v súvislosti so zamedzením širenia koronavírusu COVID-19 od piatku 13. marca 2020 od 19.00 h až do odvolania zatvára aj krízové centrum pre ľudí bez domova, 
 • AKTUALIZOVANÉ 13. marca 2020: mesto Dubnica nad Váhom vydáva od  piatku 13. marca 2020 oficiálny zákaz návštevy detských ihrísk na území mesta. Dodržiavanie zákazu bude kontrolovať Mestská polícia Dubnica nad Váhom,
 • AKTUALIZOVANÉ 13. marca 2020: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne oznamuje, že v súvislosti so šíriacou sa nákazou vírusu COVID-19 boli prijaté opatrenia v súvislosti s prijímaním ústnych podaní občanov len na naliehavé a nevyhnutné prípady a prípady, ktoré neznesú odklad. Z uvedeného dôvodu polícia žiada obyvateľov, aby na predkladanie podaní využívali podania elektronicky /e-mailom/ alebo poštou. Viac informácií v priloženom súbore. 
 • vedenie mesta apeluje na občanov, aby dodržiavali sprísnené hygienické opatrenia, zachovávali pokoj, správali sa zodpovedne voči sebe i svojmu okoliu a obmedzili svoj pohyb po verejných priestranstvách. 

Mesto Dubnica nad Váhom v súčasnosti neeviduje potvrdený výskyt nákazy koronavírusom a prijatými opatreniami reaguje na pokyny Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky, o ktorého výstupoch informoval na tlačovej konferencii premiér SR vo štvrtok 12. marca 2020 v popoludňajších hodinách, a zároveň zavádza vlastné preventívne opatrenia v prospech bezpečnosti obyvateľov mesta Dubnica nad Váhom.

Doteraz prijaté opatrenia mesta Dubnica nad Váhom:

 • zrušené všetky kultúrne, spoločenské i športové podujatia a akcie na území mesta Dubnica nad Váhom,
 • zabezpečená dezinfekcia Mestského informačného centra a kontaktných pracovísk MsÚ Dubnica nad Váhom účinným dezinfekčným prostriedkom,
 • uzatvorenie Centra neziskových organizácií, klubov pre seniorov a kultúrneho strediska v mestskej časti Prejta,
 • zrušené výlety, lyžiarske výcviky, exkurzie a školy v prírode plánované mimo územia SR organizované školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom,
 • v školách a škôlkach zrušené všetky podujatia s vyššou koncentráciou detí a ľudí,
 • upozornenie rodičov na možnosť prerušenia prevádzky všetkých základných škôl, materských škôl, a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom. Primátor mesta odporučil rodičom, aby si predbežne zabezpečili starostlivosť o svoje školopovinné deti v prípade, ak by v najbližších dňoch došlo k uzatvoreniu škôl, škôlok, školských zariadení, centier voľného času a umeleckých škôl,
 • odporučenie verejnosti nezúčastňovať sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom a jeho zasadnutie si pozrieť zo zhotoveného záznamu,
 • odporučenie riaditeľom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom sledovať zdravotný stav detí a pri podozrení na ochorenie postupovať podľa odporúčania príslušných orgánov a zabezpečiť dostatočné množstvo umývacích a dezinfekčných prostriedkov a ich efektívne používanie,
 • odporučenie verejnosti obmedziť návštevy miest s vyššou koncentráciou ľudí, najmä kiná, divadlá, kostoly, nákupné centrá atď.,
 • zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb,
 • zvýšená dezinfekcia v školách, škôlkach a školských zariadeniach a tiež na ich hospodárskom úseku,
 • zvýšená dezinfekcia a doplnenie technických prostriedkov na dezinfekciu v budovách vo vlastníctve mesta; v mestskej športovej hale, na mestskom úrade, v knižnici, v dome kultúry, v priestoroch bývalej II. základnej školy, v budove mestskej polície a v Dubnickom kaštieli,

Do pozornosti obyvateľom mesta dávame aj výstupy z prvého rokovania Krízového štábu mesta Dubnica nad Váhom, ktoré sú zverejnené na tejto adrese: https://bit.ly/39OF1sA

Na koho sa môžete obrátiť, ak máte otázky spojené s koronavírusom?

Na otázky spojené s novým typom vírusu obyvateľom v prípade potreby odpovie Úrad verejného zdravotníctva, prípadne jeho regionálne pobočky. Verejnosť sa na jeho call centrum môže obrátiť 24 hodín denne. Telefonický kontakt na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne je 0911 763 203. Okrem telefonického spojenia možno využiť aj e-mail novykoronavirus@uvzsr.sk. 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Prílohy

Vytvorené: 12. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 13. 3. 2020 14:48
Autor: Mgr. Veronika Rezáková