Obsah

Dubnica je mestom už 60 rokov

Typ: ostatné
Štatút mesta bol Dubnici nad Váhom pridelený 8. júna 1960.

Štatút mesta bol Dubnici nad Váhom pridelený 8. júna 1960. Obec poľnohospodárskeho charakteru sa zmenila na dôležité priemyselné stredisko Považia. Dubnica mala v tom čase (údaje k 1. marcu 1961) 1 000 obytných domov s 2 270 bytmi. V nich žilo 9 156 trvalých obyvateľov, z toho 3 303 detí do 15 rokov a 2 423 občanov s dočasným pobytom, ktorí bývali v slobodárňach. Mesto sa rozprestieralo na ploche 3 053 ha.

Štatút mesta
 

Informácie uvedené v monografii mesta hovoria, že najpodstatnejšia zmena pre postavenie Dubnice nad Váhom vyplývala z uznesenia Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici zo dňa 8. júna 1960, na základe ktorého bol Dubnici nad Váhom priznaných štatút mesta. Na začiatku 60. rokov sa postavenie Dubnice zmenilo, hoci ostala stále závislá od priemyslu a od riadenia z okresu. Po prestavbe územnej organizácie štátu v roku 1960 Dubnica patrila pod kraj so sídlom v Banskej Bystrici a pod okres Považská Bystrica. Matričné obvody sa rozčlenili pre Novú Dubnicu, Malý a Veľký Kolačín. Požiadavka, aby sa Dubnica nad Váhom pričlenila k okresu Trenčín, bola odmietnutá. Vo voľbách 12. júna 1960 bolo zvolených 60 poslancov do mestského národného výboru, 8 do obvodného národného výboru a 1 do krajského národného výboru. Predsedom MsNV (primátorom) sa stal Ján Krchňavý, podpredsedami F. Šimek a V. Huňa, tajomníkom Vincent Faturík, ktorý sa stal od roku 1961 jeho predsedom.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 10. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 10. 6. 2020 15:11
Autor: Mgr. Veronika Rezáková