Obsah

Dubnica si pripomenula 75. výročie SNP

Typ: ostatné
Pietna spomienka na 75. výročie SNP v Dubnici nad Váhom.Spomienková udalosť na historický míľnik v našich dejinách sa tentokrát v Dubnici nad Váhom uskutočnila v predvečer 75. výročia Slovenského národného povstania.

Ani 75 rokov po vypuknutí Slovenského národného povstania (SNP) mesto Dubnica nad Váhom nezabúda na hrdinstvo predchádzajúcich generácií, ktoré po rokoch útrap zatúžili po slobode. Obetu tých, ktorí za spoločný domov a slobodu položili svoj život, si v meste pripomenuli v stredu 28. augusta 2019 na Námestí Alexandra Dubčeka. „Z úcty k odvahe našich predkov a z úcty k našej národnej histórii je dnes našou úlohou nielen byť vďační a ctiť si tieto udalosti, ale aj aktívne brániť demokratické princípy a hodnoty našej spoločnosti. Hovorí sa, že rozlíšiť dobro od zla, správne od nesprávneho je vo svojej podstate jednoduché. Vo svojom vnútri vieme, kedy svojím konaním, slovami či myšlienkami ubližujeme a kedy, naopak, konáme dobro. Verím, že aj v kontexte celospoločenského diania sa nám tieto aspekty bude dariť rozlišovať a vyberať ci cestu zmieru a tolerancie,“ prihovoril sa prítomným primátor mesta Peter Wolf, ktorý zároveň vyjadril poľutovanie, že sa podobných pietnych aktov nezúčastňuje viacero zástupcov z nastupujúcej generácie. Dodal, že pozdvihnúť povedomie o histórii mesta Dubnica aj v kontexte SNP pomôže nový projekt História do škôl, ktorý bude uvedený do praxe práve počas nastupujúceho školského roka.

Touto historickou udalosťou v posledné dni augusta žije celé Slovensko. „Slovenské národné povstanie zviditeľnilo slovenský národ v celosvetovom meradle. Slovensko sa zaradilo do protifašistickej koalície a na stranu víťazných mocností. Povstanie sa svojím obsahom a rozsahom začlenilo do širokého kontextu hnutia odporu v Európe. Aktívne vystúpenie Slovákov voči nacizmu bolo aj bojom za zachovanie vlastnej národnej existencie a svojbytnosti,“ vyslovil počas spomienky predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Dubnici nad Váhom Pavol Veveričík.  

Pietneho aktu sa okrem vedenia mesta a mestských poslancov zúčastnili tiež zástupcovia Matice slovenskej, SZPB a ďalších organizácií a inštitúcií.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 28. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 28. 8. 2019 18:11
Autor: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta