Obsah

Dubnické múzeum hľadá nového kolegu/kolegyňu

Typ: ostatné
Dubnické múzeum hľadá nového kolegu/kolegyňuDubnické múzeum, m. r. o., hľadá do svojich radov nového kolegu/kolegyňu na pracovnú pozíciu odborný referent/ka múzea – historik/historička.

Pracovnou náplňou úspešného uchádzača/uchádzačky o zamestnanie bude predovšetkým odborná práca so zbierkami – tvorba zbierok, výskum, odborné spracúvanie a sprístupňovanie múzejných zbierok. Ide o pracovný pomer na plný úväzok. Predpokladaný termín nástupu je 1. apríl 2021, prípadne podľa dohody.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

  • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore história či pomocné vedy historické
  • Občianska  a morálna bezúhonnosť
  • Znalosť práce s výpočtovou technikou
  • Aktívna znalosť jedného cudzieho jazyka
  • Prax v múzeu výhodoou

Iné výhody: publikačná činnosť v odbore, komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť, znalosť ďalšieho cudzieho jazyka

Zoznam potrebných dokladov, ktoré uchádzač/ka o zamestnanie musí doložiť ku žiadosti o účasť na pohovore:

  • Profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe
  • Motivačný list
  • Doklady o dosiahnutom stupni vzdelania
  • Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o osobných údajoch v platnom znení

Základná zložka mzdy /brutto/ a ďalšie odmeny:

  • V zmysle zákona 553/2003 Z.z. a základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Žiadosti s potrebnými dokladmi zasielajte do 30. novembra 2020 na adresu:

Dubnické múzeum, m. r. o.

Námestie sv. Jakuba 623/5

018 41 Dubnica nad Váhom,

prípadne na e-mail: muzeum@dubnica.eu.

Upozorňujeme všetkých záujemcov, že na pracovný pohovor budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky.


Vytvorené: 3. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 3. 11. 2020 13:56
Autor: Mária Badačová