Obsah

Dubnicu nad Váhom po tretíkrát ocenili za komunikáciu s občanmi

Typ: ostatné
Dubnicu nad Váhom po tretíkrát ocenili za komunikáciu s občanmiInštitút pre dobre spravovanú spoločnosť udelil mestu Dubnica nad Váhom po tretíkrát cenu Zlaté vedro za komunikáciu s občanmi v rámci portálu Odkaz pre starostu.

Mesto Dubnica nad Váhom je súčasťou portálu Odkaz pre starostu od roku 2019. Od svojho vstupu je Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť každoročne oceňované za spôsob komunikácie pri riešení podnetov, na ktoré obyvatelia mesta samosprávu prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu upozorňujú.

Za rok 2021 bolo dubnickej samospráve udelené v kategórii miest nad 20-tisíc obyvateľov druhé miesto za komunikáciu s obyvateľmi mesta. Na svojom konte tak má mesto za posledné tri roky už zlaté, strieborné i bronzové ocenenie Zlaté vedro. Tento rok sa v trojlístku najlepšie komunikujúcich slovenských miest nad 20-tisíc obyvateľov Dubnica nad Váhom ocitla spolu s hlavným mestom Bratislava a okresným mestom Martin.

Tento rok sa v trojlístku najlepšie komunikujúcich slovenských miest nad 20-tisíc obyvateľov Dubnica nad Váhom ocitla spolu s hlavným mestom Bratislava a okresným mestom Martin.

Ocenenie si v utorok 27. septembra 2022 za mesto Dubnica nad Váhom prevzal primátor Peter Wolf. „Vážim si, že sa Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť podieľa na tvorbe aktívnej občianskej spoločnosti. Fungujúcu spoluprácu  a efektívnu komunikáciu medzi mestom a občanom vnímam ako kľúčovú. Ďakujem preto všetkým kolegom za prácu na riešení podnetov, ako aj občanom za to, že sa podieľajú na skvalitňovaní verejného priestoru v Dubnici nad Váhom,“ vyslovil pri preberaní ocenenia dubnický primátor.

V roku 2021 riešilo mesto Dubnica nad Váhom v rámci portálu Odkaz pre starostu 357 podnetov. Najviac podnetov sa už štandardne týka ciest a chodníkov, zelene a životného prostredia a mobiliáru. Celkový počet samospráv zapojených do projektu presahuje 170, počet registrovaných používateľov sa vyšplhal na 60-tisíc.  

Ocenenie Zlaté vedro


Vytvorené: 27. 9. 2022
Posledná aktualizácia: 27. 9. 2022 15:15
Autor: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta