Obsah

Elektronické samosčítanie absolvovalo takmer 87 % Dubničanov

Typ: ostatné
Elektronické samosčítanie absolvovalo takmer 87 % DubničanovSlovensko má za sebou ďalšiu dôležitú časť Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Do elektronického samosčítania obyvateľov, ktoré prebiehalo od 15. februára do 31. marca 2021, sa zapojilo 4 844 007 občanov, čo predstavuje 86 %.

V Dubnici nad Váhom sa prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára na stránke www.scitanie.sk sčítalo spolu 20 125 obyvateľov, teda 86,89 %. Sčítanie obyvateľov bude pokračovať asistovanou formou pre tých, ktorí sa nevedeli, resp. nemohli sčítať elektronicky. „Výsledok nás nesmierne teší a v najbližších mesiacoch v spolupráci so samosprávou pripravujeme asistované sčítanie, aby sme tak pomohli aj digitálne vylúčeným obyvateľom sčítať sa,“ vyjadrila sa k celoslovenskej štatistike generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie Ľudmila Ivančíková.

Asistované sčítanie určené pre osoby, ktoré sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby sa uskutoční najneskôr do 31. októbra 2021 a potrvá 6 týždňov. Počas nich môžu občania využiť dve možnosti sčítania sa:

  • sčítajte sa pomocou stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste: kontaktné miesto zriadi obec – v meste Dubnica nad Váhom sa bude nachádzať na mestskom úrade. Sčítať sa tu budete môcť sami alebo prostredníctvom stacionárneho asistenta.
  • sčítať sa môžete aj prostredníctvom mobilných asistentov: mobilný asistent sčítania vás navštívi doma, ak o túto službu telefonicky požiadate na čísle, ktoré zverejní v dostatočnom časovom predstihu obec.

O začiatku asistovaného sčítania rozhodne predseda Štatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR, prípadne s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva SR. O presnom termíne začiatku asistovaného sčítania obyvateľov bude mesto Dubnica nad Váhom včas informovať prostredníctvom Dubnických novín, sociálnych sietí, vývesiek či webu mesta.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 7. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 7. 4. 2021 16:01
Autor: Mária Badačová