Obsah

Komplexná rekonštrukcia a veľký audit verejného osvetlenia v meste: nahlasujte tmavé kúty, ktoré by podľa vás mali byť osvetlené

Typ: ostatné
Audit verejného osvetlenia v Dubnici nad Váhom - celkový pohľadMesto Dubnica nad Váhom dalo spracovať komplexný audit verejného osvetlenia v meste, ktorý bude podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie na rozsiahlu rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia.

Na spoluprácu teraz mesto vyzýva aj obyvateľov. Upozorniť samosprávu na neosvetlenú lokalitu možno do 15. októbra 2021 e-mailom na adresu dn@dubnica.eu. V správe uveďte presný názov lokality, v ktorej podľa vás absentuje verejné osvetlenie alebo nie je dostatočné.

Niektoré stĺpy verejného osvetlenia v meste Dubnica nad Váhom sú dnes už staršie ako 60 rokov. Sú preto poruchové, nemoderné a ich servis je nákladný. Niektoré potrebné diely sa navyše v súčasnosti už nevyrábajú. „V duchu modernizácie a rozvoja Dubnice nad Váhom sme sa podujali na audit verejného osvetlenia v meste. Naším cieľom je nielen zvýšiť bezpečnosť v meste doplnením osvetlenia do tzv. tmavých zón, ale aj modernizovať infraštruktúru. Výmenou zastaraných stĺpov verejného osvetlenia za nové dosiahneme nielen úsporu na elektrickej energii či servise, ale dokázali by sme pracovať aj so smart technológiami – od nabíjania elektrických vozidiel cez prispôsobovanie intenzity svetla podľa potreby až po zber veľkého množstva dôležitých dát,“ vysvetlil dubnický primátor Peter Wolf.

Zdroj fotografie: podnet z portálu Odkaz pre starostu

Nevyhnutná modernizácia po 60 rokoch

V súčasnosti je Dubnica nad Váhom osvetlená viac ako 2 100 svietidlami na približne 2 060 nosičoch – stĺpoch, budovách či stožiaroch. Denne samospráva z verejných zdrojov za osvetlenie mesta verejným osvetlením zaplatí približne 390 eur. Modernizáciou sústavy by podľa odhadov na nákladoch bolo možné ušetriť viac ako 50 %. „Nové stĺpy verejného osvetlenia by dokázali nabíjať elektrické vozidlá, zdieľať verejný internet a 5G sieť, zbierať dáta z odpadového hospodárstva, monitorovať verejné priestranstvá, kvalitu ovzdušia, ale aj vstup a výstup motorových vozidiel do mesta,“ vysvetlil ďalej dubnický primátor.

Súčasný stav verejného osvetlenia

Súčasná sieť verejného osvetlenia

Zmodernizovaná (nová) sieť verejného osvetlenia

Počet svietidiel

2 143

Zastaraná, náhradné diely sa už nevyrábajú, poruchová, nákladná, nerentabilná, centrálne nepružné ovládanie

Úsporná, ekologickejšia, modernejšia – nabíjanie pre elektromobily, verejný internet, monitoring okolia a ovzdušia, efektívne ovládanie

Počet nosičov

2 061

Náklady  na deň

390 eur

Možná úspora

55 %

 

Dubnicu nad Váhom tak čakajú nevyhnutné zmeny v sieti verejného osvetlenia.  V niektorých lokalitách, kde je osvetlenie novšie, pôjde o modernizáciu osvetlenia, teda napr. o realizáciu energetických opatrení, estetizáciu stĺpov, ich náter alebo drobné stavebné a technické úpravy. Vo väčšine územia by však šlo o kompletnú výmenu stĺpov verejného osvetlenia, existujúca sústava by sa demontovala a nahradila modernejšou.  V tých lokalitách, kde verejné osvetlenie chýba a priestor si ho z hľadiska bezpečnosti vyžaduje, bude osvetlenie doplnené

Vykonaný audit a následne podniknuté kroky pritom berú do úvahy aj nebezpečné križovatky z hľadiska nedostatočného osvetlenia, rovnako tak priechody pre chodcov či parkovacie plochy.

Lokality, v ktorých sa počíta s výstavbou novej siete verejného osvetlenia (nezabudnite pozrieť aj priloženú mapu s jednotlivými lokalitami):

 • Ulica ČSA (medzi bytovými domami)
 • pripájací pruh od kruhovej križovatky pri výstupe z mesta smerom na TN
 • Okružná ulica
 • Kolačianska ulica + križovatka s Kvášoveckou ulicou
 • sídlisko Pod hájom – komunikácia vedúca k parkovisku pred ZVS
 • Partizánska ulica (pred BD č. 1285 a komunikácia vedúca okolo polyfunkčného domu)
 • Štúrova ulica (časť)
 • Ulica športovcov (za bytovkami)
 • hlavný cestný ťah od ÚVTOS po MČ Prejta

Lokality s novou výstavbou siete verejného osvetlenia

Lokality, v ktorých sa počíta s doplnením/posilnením verejného osvetlenia (nezabudnite pozrieť aj priloženú mapu s jednotlivými lokalitami):

 • Nad zábrehom I
 • Bottova ulica (časť)
 • Murgašova ulica (časť)
 • spojnica medzi Ul. SNP a Gagarinovou ul.
 • komunikácia vedúca ku Kostolu sv. Jakuba
 • Námestie sv. Jakuba
 • Centrum I pri kotolni
 • Centrum I pred ZŠ s MŠ Centrum I
 • Centrum I bytové domy 36 a 37 a 38
 • Bratislavská ulica (medzi bytovými domami, garáže)
 • Ulica kpt. Nálepku – garáže
 • Okružná ulica
 • Obrancov mieru
 • križovatka ulíc Hasičská, Obrancov mieru a Tajovského
 • Pod hájom pred BD 1098 a 959
 • Štúrova ulica (časť)
 • Pod hájom – garáže
 • Pod hájom pred BD č. 1087, 1088, 1091 a 1095
 • Šafárikova ulica
 • Nádražná ulica (smerom na Dukelskú štvrť)
 • Palárikova ul. (časť)
Ak ste lokalitu, ktorú považujete za tmavú, neosvetlenú, medzi vyššie uvedenými miestami nenašli, dajte nám o nej vedieť do 15. októbra 2021 na adresu dn@dubnica.eu, nezabudnite na presný popis lokality.

Mapa nedostatočne osvetlených úsekov v meste

Modernizácia infraštruktúry verejného osvetlenia bude pre nákladnosť investície realizovaná etapovo. Mesto na ňu chce využiť nenávratné finančné zdroje, pripravené je časť z nej v prípade potreby uhradiť aj z vlastných rozpočtových zdrojov.

Po osvetlení prídu na rad chodníky

V súlade s obnovou verejného osvetlenia v meste samospráva plánuje aj položenie káblovej infraštruktúry pre rozvoj dátových služieb. Po ukončení prác bude môcť mesto pristúpiť aj k oprave chodníkov a komunikácií pre peších, ktoré by bolo nehospodárne rekonštruovať pred stavebnými zásahmi súvisiacimi s modernizáciou verejného osvetlenia. Udeje sa tak podľa miery poškodenia danej komunikácie a frekvencie jej využívania. Mesto Dubnica nad Váhom má v tejto súvislosti vytvorených 5 stupňov prioritizácie opravy komunikácií pre peších.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 14. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 14. 9. 2021 16:22
Autor: Mgr. Veronika Rezáková