Obsah

Lipa v Parku J. B. Magina sa už nedala zachrániť, pre havarijný stav ju bolo potrebné odstrániť

Typ: ostatné
Hnilobné procesy v kmeni lipy veľkolistejPosudok zdravotného stavu dreviny vykonal Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied Zvolen.

Mesto Dubnica nad Váhom dalo z dôvodu bezpečnosti vypracovať expertízny posudok šiestich líp veľkolistých nachádzajúcich sa v Parku J. B. Magina. Expertízny posudok stability dreviny zvukovým fonografom bol vykonaný ako nadstavba vizuálneho posudku zdravotného stavu drevín. „Prístroj je určený primárne na zhodnotenie odolnosti kmeňa stromu voči jeho zlomeniu. Ak je bezpečnostný faktor nameraný pod hodnotou 150 %, strom je hodnotený ako rizikový a odporúčaný na okamžité odstránenie. V prípade lipy veľkolistej v zákrute pri kaštieli v Parku J. B. Magina bola v rámci posudku nameraná hodnota len 22 %, čo znamená, že stabilita stromu bola v havarijnom stave a z bezpečnostného hľadiska predstavovala veľké riziko, preto bolo nevyhnutné pristúpiť k jej odstráneniu,“ vysvetlila Daniela Gašparová z referátu životného prostredia, že mesto nemalo z hľadiska zachovania bezpečnosti obyvateľstva inú možnosť.

Výsledky vykonaného posudku priniesli zlé, no jednoznačné správy. Približne 200- až 300-ročná lipa veľkolistá mala naklonený a prasknutý kmeň, navyše z veľkej časti dutý s prebiehajúcimi hnilobnými procesmi. Strom bol vyhodnotený ako poškodený z 84 % a okamžite odporúčaný na výrub. „V Parku J. B. Magina sa pohybuje veľké množstvo ľudí, a to obzvlášť v jarnom a letnom období. Strom bol bohato rozkonárený v súčasnosti začal nadmerne  presychať a rástol priamo nad chodníkom. Po odbornom posudku, ktorý zhodnotil jeho havarijný stav, sme si nemohli dovoliť riskovať, že by lipa alebo jej časť na niekoho spadla. Mohlo by to mať fatálne následky,“ vysvetlila vedúca referátu životného prostredia Janka Beniaková s tým, že celý park je pamiatkovo chránený. Každý, hoci i malý zásah do zelene či ďalších častí parku je konzultovaný a odsúhlasený príslušným pamiatkovým úradom. „V tomto prípade však nebolo inej cesty ako strom odstrániť. V tomto roku sme však v rozpočte navýšili peniaze na výsadbu zelene práve v mestskom parku, takže počet drevín v tejto zóne určite vzrastie,“ dodala Beniaková. Strom bol pred výrubom dôkladne skontrolovaný z hľadiska výskytu hniezd alebo útočísk iných živočíchov.

Hnilobné procesy v kmeni lipy veľkolistej

V prípade ďalších piatich posudzovaných líp mesto podnikne odborníkmi odporučené kroky na ich záchranu tak, aby neboli ohrozením pre návštevníkov parku a naďalej mohli byť zachované. V tomto čase už samospráva komunikuje s arboristom o odbornom ošetrení líp.

Zlý zdravotný stav posudok preukázal aj v prípade niektorých ďalších drevín, rastúcich prevažne na sídliskách. Tie sa ukázali z 80 % až 100 % ako vyschnuté a hnilé. Ich poškodenie však bolo vidieť už aj na prvý pohľad. Na jar ostali suché, bez lístia, nezelené. „Všetky dreviny  sa nachádzali na miestach pri chodníkoch, v priestoroch, ktoré ľudia využívajú na prechádzky so psami, pri kontajnerových stojiskách, kde mohli bezprostredne ohroziť občanov. Preto bolo potrebné ich okamžité odstránenie z hľadiska bezpečnosti,“ uzatvorila Daniela Gašparová.

Mesto v tomto čase komunikuje s arboristom o záchrane a odbornom ošetrení ďalších líp v parku, na ktoré bol rovnako robený uvedený posudok.

Posudok lipy veľkolistej

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Janka Beniaková, vedúca referátu životného prostredia, e-mail: janka.beniakova@dubnica.eu, tel. kontakt: 0918 117 049.


Vytvorené: 2. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 7. 2021 10:57
Autor: Mgr. Veronika Rezáková