Obsah

Logo mesta sme uviedli do života pod vianočným stromčekom

Typ: ostatné
Uvedenie nového loga do životaDubničania si nové logo mesta vo verejnom hlasovaní vybrali celkom jednoznačne. Návrh novej vizuálnej identity mesta z dielne Milana Plevu mal premiéru počas prvej adventnej nedele. Pred zrakmi všetkých návštevníkov vianočných trhov sa logo uviedlo do života symbolicky dubovým lístím.

Autorom nového loga mesta je grafik Milan Pleva. Podľa jeho slov logo pozostáva z dvoch prvkov – dubového listu a začiatočného písmena mesta Dubnica nad Váhom. „Návrh elegantne prepája tieto dva prvky v jeden ľahko zapamätateľný symbol, ktorý úzko súvisí aj s erbom mesta (dubový list v logu a žalude v erbe). Celé logo je v jednej farbe a je koncipované tak, aby bol dobre použiteľné v malej veľkosti, prípadne, aby bolo technologicky dobre spracovateľné rôznymi úpravami na rôzne materiály, "vysvetlil autor víťazného návrhu. Ako uviedol, účasť v podobných súťažiach, ako bol tá vyhlásená mestom Dubnica nad Váhom, vyhľadáva vždy, keď mu to dovolia pracovné a rodinné povinnosti.

Logo mesta Dubnica nad Váhom

Kým sa mesto k novej vizuálnej identite dopracovalo, prešlo niekoľkomesačnú cestu. S cieľom komunikovať marketingovo atraktívnejšie a zaujímavejšie smerom k širokej verejnosti mesto Dubnica nad Váhom vyhlásilo verejnú súťaž na návrh nového loga mesta. V priebehu septembra zaevidovalo takmer päťdesiatku súťažných návrhov. Z veľkého počtu kvalitných návrhov bola komisia zostavená pre výber loga podľa slov dubnického primátora Petra Wolfa príjemne prekvapená. Osemčlenná komisia v októbri rozhodla na základe stanovených kritérií spomedzi všetkých návrhov o štyroch favoritoch, aby následnej prenechala verejnosti možnosť vybrať si z nich to najkrajšie. Vo verejnom hlasovaní, ktoré prebiehalo v termíne od 11. októbra do 14. novembra 2019, obyvatelia označili ten návrh, ktorý považovali za najvhodnejšieho kandidáta na reprezentáciu Dubnice nad Váhom. 

Z celkového počtu takmer 900 odovzdaných hlasov až 67 % jednoznačne smerovalo k návrhu Milana Plevu. Ten sa s počtom hlasov prevyšujúcim číslo 580 stal víťazom hlasovania a po opätovnom zasadnutí komisie aj celkovým víťazom súťaže. Na druhom mieste sa umiestnilo logo Erika Osvalda s 24 % hlasov, na treťom logo Miroslava Beličáka s 5 % a napokon druhé logo Milana Plevu so 4 % hlasov. Výsledné počty hlasov vznikli súčtom všetkých odovzdaných hlasov prostredníctvom štyroch možných kanálov hlasovania; teda z webového sídla mesta, Dubnických novín, Facebooku a e-mailovej formy hlasovania. Najčastejšie verejnosť ako prostriedok hlasovania využívala sociálnu sieť Facebook a webové sídlo mesta.

Uvedenie nového loga do života

Mesto po prvýkrát začalo s logom pracovať pri príprave konceptu Vianočného mestečka. Dubničania ho môžu po prvýkrát vidieť použité na recyklovateľných papierových pohárikoch, v ktorých od predajcov dostanú horúce nápoje. Pri tejto príležitosti sa mesto rozhodlo nové logo uviesť do života symbolicky – dubovým lístím. Na otázku, čo by primátor mesta Peter Wolf novému logu poprial, odpovedal: „Želám mu, aby sa stalo obľúbeným symbolom mesta, s ktorým sa obyvatelia stotožnia a identifikujú, a tiež, aby reprezentovalo naše mesto čo najatraktívnejšie a čo najdlhšie. Samozrejme, oficiálny erb mesta budeme aj naďalej používať vo formálnej úradnej komunikácii. Nové logo mesta nám má pomôcť prezentovať sa o niečo atraktívnejšie a zaujímavejšie.“ Symbolického krstu loga mesta Dubnica nad Váhom sa okrem primátora mesta Petra Wolfa a jeho autora Milana Plevu zúčastnil aj správca farnosti Marián Bielik. Logo bolo do života uvedené pred zrakom stoviek Dubničanov tesne predtým, ako sa rozsvietil vianočný stromček a prvá sviečka na adventnom venci.

Tvorcovi novej vizuálnej identity mesta Milanovi Plevovi gratulujeme a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili a participovali tak na veciach verejných.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 2. 12. 2019
Posledná aktualizácia: 2. 12. 2019 18:20
Autor: Mgr. Veronika Rezáková