Obsah

Mesto a obyvatelia sa v roku 2023 budú musieť poskladať na približne 5-miliónový výpadok v rozpočte

Typ: ostatné
Mesto a obyvatelia sa v roku 2023 budú musieť poskladať na približne 5-miliónový výpadok v rozpočte 1Ten je spôsobený nielen rastúcimi cenami energií a infláciou, ale tiež prijatím vládneho rodinného balíčka, ktorý znižuje príjmy mesta na strane podielových daní.

Mestá a obce patria k vlastníkom, a teda i správcom veľkej časti infraštruktúry, verejného osvetlenia, budov a stavieb. Logicky sa teda na výdavkoch samospráv prejavia zvýšené ceny na prevádzku budov z hľadiska energií. „V rozpočte Dubnice nad Váhom nárast cien energií spôsobí v roku 2023 medziročný nárast výdavkov z pôvodných 800-tisíc eur na prevádzku budov až na 2,7 milióna eur, vysvetlil primátor mesta Peter Wolf. Ide tak o výpadok v hodnote 1,9 milióna eur, ktoré mohlo mesto použiť na realizáciu investičných akcií a modernizovať napr. cesty či chodníky, ihriská alebo stavať cyklotrasy.

Medziročný nárast nákladov na prevádzku budov a infraštruktúry

Podstatným nákladom je aj rast miezd zamestnancov vo verejnej správe vrátane učiteľov materských škôl, základnej umeleckej školy, centra voľného času, vychovávateľov, personálu v zariadeniach sociálnych služieb a mnohých ďalších, ktorí spadajú do kategórie financovania prostredníctvom originálnych kompetencií obcí a miest. Tento krok však neiniciovali samosprávy, ale vyplýva zo schválenej vyššej kolektívnej zmluvy. Tá je pre mestá a obce záväzná. „Peniaze na toto zvýšenie samosprávam však nikto nekompenzoval. V peňažnom vyjadrení bude toto číslo predstavovať nárast výdavkov o ďalších viac ako 1 milión eur,“ vysvetlil Marián Michalička, vedúci Ekonomického oddelenia mesta Dubnica nad Váhom. 

Rodinný balíček spôsobí ďalší výpadok príjmov mesta

Ďalším faktorom, ktorý výrazným spôsobom negatívne ovplyvní hospodárenie mesta, sú enormné výpadky v príjmoch, spôsobené prijatím vládneho rodinného balíčka. „Predpokladáme, že ten spôsobí výpadky v príjmoch mesta až vo výške 2 miliónov eur. Už v tomto roku sme prišli o približne 500-tisíc eur práve v dôsledku aplikácie časti rodinného balíčka, ktorý sa v rodinných rozpočtoch prejavuje zvýšením daňového bonusu na dieťa. Celkovo sa kombinované číslo výpadku príjmov a rastu nákladov blíži k deficitu rozpočtu vo výške 5 miliónov eur. Prijatím úsporných opatrení, redukciou investičných akcií, resp. orientovaním sa na investície s potenciálom ich kompenzácie z grantov alebo EU fondov, a, samozrejme, nepopulárnym zvyšovaním daní a poplatkov a zvýšením zadlženia mesta sa nám podarilo zostaviť vyrovnaný rozpočet,“ vysvetľuje ďalej Marián Michalička. 

Výpadok v rozpočte na rok 2023

Dovedna sa tak Dubnica nad Váhom bude musieť v roku 2023 vyrovnať s výpadkom 5 miliónov eur, ktoré musí kompenzovať tak znižovaním výdavkov rozpočtu, ako aj zvyšovaním na strane príjmov. Aby samospráva dokázala zostaviť vyrovnaný rozpočet a poskytovať služby občanom bez obmedzení, okrem iných opatrení sa nevyhla ani zvyšovaniu poplatkov za poskytovanie služieb. „Ak by sme tak neurobili, len napr. v oblasti poskytovania sociálnej starostlivosti by sme museli zariadenie pre seniorov dotovať sumou 1,5 milióna eur, čo si pri predpokladanom výpadku v rozpočte nemôžeme dovoliť,“ dodáva hlava ekonomického oddelenia s tým, že hoci je mesto nútené pristúpiť k zvyšovaniu niektorých poplatkov a daní, robí tak s maximálnym ohľadom na to, aby to obyvatelia pocítili čo možno najmenej.

Voči rodinnému balíčku sa ohradili združenia miest i obcí

Podľa spoločného stanoviska Únie miest Slovenska, Združenia miest a obcí Slovenska, ako aj Asociácie komunálnych ekonómov SR a Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR vláda prijatím rodinného balíčka oberie samosprávy o 784 miliónov eur, čo sa nezvratne premietne do znižovania kvality poskytovaných služieb verejnosti. „Samosprávy síce nechcú rozhodnutie vlády premietať aj do zvyšovania daní a poplatkov a ceny za služby, niektoré však budú nútené podniknúť aj takéto kroky, aby zachovali aspoň základný chod kľúčových služieb. Rodiny tak síce zaplatia o niečo menej na dani z príjmu, ale zároveň zaplatia viac na iných poplatkoch,“ uvádza sa v spoločnom stanovisku.

To je vo svojom plnom znení prílohou tejto správy.


Príloha

Vytvorené: 28. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2023 13:10
Autor: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta