Obsah

Mesto čistí verejné priestranstvá od odpadkov

Typ: ostatné
Mesto čistí verejné priestranstvá od odpadkov.Pracovníci Technických služieb mesta TSM Dubnica nad Váhom od polovice januára zbavujú verejné priestranstvá odpadkov. Tie sa na jednotlivých miestach vyskytujú jednak ľahostajným prístupom občanov voči životnému prostrediu, alebo pre nedostatočné uzatváranie smetných nádob, z ktorých vietor smeti následne rozfúkava do rôznych lokalít.

Čistenie verejných priestranstiev prebieha približne šesť týždňov. „Technické služby mesta v týchto dňoch zabezpečujú čistenie priestranstiev vo všetkých lokalitách mesta, rovnako aj v mestskej časti Prejta. Niektoré časti sú naozaj silno znečistené, preto sa do nich pracovníci TSM musia vracať opakovane. Osobitne by som však chcel vyzdvihnúť obyvateľov bytového domu 1081/36, ktorí sa naozaj príkladne starajú o poriadok okolia, ale aj kontajnerového stojiska, ktoré je vždy čisté a upratané,“ vyzdvihol zodpovedný prístup obyvateľov bytovky na sídlisku Pod hájom riaditeľ TSM Gabriel Zelei.

Mestský mobiliár sa v októbri minulého roka rozšíril o 36 smetných nádob na separovaný odpad, ktoré boli umiestnené predovšetkým v lokalitách, kde sa zdržiava veľké množstvo ľudí. Aj napriek tomu v týchto dňoch pracovníci Technických služieb mesta denne vyzbierajú niekoľko desiatok vriec odpadu. Ich najčastejším obsahom bývajú plastové obaly či cigaretové ohorky. „Cigaretové ohorky bývajú najväčším znečisťovateľom verejných priestranstiev vôbec. Nerobme si z trávy či detských ihrísk popolníky.  V meste sú rozmiestnené špeciálne smetné nádoby aj na cigaretové ohorky, preto je po uhasení cigarety potrebné ju do tohto koša aj vhodiť. To, ako naše mesto vyzerá, ovplyvňujeme do značnej miery len my sami,“ uzatvorila vedúca referátu životného prostredia Janka Beniaková.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271


Vytvorené: 29. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 29. 1. 2020 08:54
Autor: Mária Badačová