Obsah

Mesto navštívila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím

Typ: ostatné
Mesto navštívila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím V utorok 29. novembra 2022 navštívila Dubnicu nad Váhom Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím.

Dubnica nad Váhom je 38. slovenským mestom v poradí, ktoré počas piatich rokov Zuzana Stavrovská spoločne so svojím tímom navštívila. „Cieľom našich výjazdových dní je nadviazanie osobnej spolupráce s vedením miest. Je dôležité dať do povedomia, že Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím existuje, pretože občania so zdravotným znevýhodnením žijú v každom meste,“ priblížila účel svojej návštevy Zuzana Stavrovská. Ako dodala, dôležitou súčasťou návštevy jednotlivých miest je takisto i poskytnutie pomoci a poradenstva obyvateľom so zdravotným znevýhodnením. Na komisárku sa môžu obyvatelia kedykoľvek obrátiť aj on-line formou na stránke www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk.

Program v Dubnici nad Váhom sa pre tím z Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začal v doobedňajších hodinách na stretnutí s odbornou verejnosťou. Okrem zástupcov organizácií a inštitúcií sa stretnutia zúčastnil aj riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Boris Ilkyw. Pokračoval návštevou strediska triedeného zberu technických služieb mesta, ktoré v úvode tohto roka získali aj štatút registrovaného sociálneho podniku a momentálne zamestnávajú takmer tridsať zdravotne znevýhodnených občanov. V druhej polovici dňa čakala tím komisárky návšteva Špecializovaného zariadenia v Prejte či návšteva chránenej dielne keramikárky Soni Zeliskovej. Program sa skončil v prezentačnej miestnosti domu kultúry, kde bol vytvorený priestor pre občanov, ktorí mohli využiť individuálne poradenstvo.

Komisárku a jej tím počas dňa sprevádzali zamestnanci mesta Dubnica nad Váhom, vedúci pracovníci organizácií ako aj zástupkyňa primátora Andrea Blajsková. „Návštevu pani komisárky si veľmi vážime, dozvedeli sme sa mnoho informácií aj o samotnom fungovaní Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Takisto oceňujeme aj priestor pre občanov, ktorí sa mohli na pani komisárku a jej tím obrátiť so svojimi podnetmi. Bolo milé vidieť aj priamu pozitívnu spätnú väzbu na prácu Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím od obyvateľov nášho mesta,“ zhodnotila stretnutie viceprimátorka Andrea Blajsková.

Podľa slov Zuzany Stavrovskej sú problémy ľudí so zdravotným postihnutím vo všetkých mestách viac-menej rovnaké. Štandardné otázky, s ktorými sa na úrad obracajú, sa týkajú predovšetkým peňažnej kompenzácie ťažko zdravotne postihnutých obyvateľov, podnety ohľadom prehodnotenia invalidného dôchodku, podnety týkajúce sa sociálnych služieb v zariadeniach, no nedávno riešil úrad aj viacero podnetov zameraných na pandémiu koronavírusu. „Dovolím si tvrdiť, že mesto Dubnica nad Váhom má sociálne služby na veľmi dobrej úrovni. Okrem iného poskytujeme pobytové, ale aj terénne sociálne služby. Pre ľudí, ktorí nie sú schopní sa o seba postarať vo svojom domácom prostredí, zriaďujeme domovy sociálnych služieb, konkrétne Zariadenie pre seniorov Dubina a Špecializované zariadenie v Prejte. Takisto máme rozvinutú aj opatrovateľskú službu starostlivosti v domácom prostredí, ktorú zabezpečujú opatrovateľky. Momentálne sa starajú o osemdesiatku občanov odkázaných na starostlivosť,“ vysvetlila Alena Masárová.


Vytvorené: 29. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 29. 11. 2022 16:52
Autor: Mária Škvarová