Obsah

Mesto opraví schodisko za Kostolom sv. Jakuba vedúce ku kaplnke Panny Márie

Typ: ostatné
Poškodené a strmé schodisko, ktoré vedie od nového mestského cintorína ku kaplnke Panny Márie za Kostolom sv. Jakuba mesto opraví.

S prácami na rekonštrukcii nevyhovujúceho schodiska začne samospráva prostredníctvom zhotoviteľa v najbližších týždňoch . „ V stredu 20. júla sme odovzdali zhotoviteľovi viacero diel, medzi nimi aj rekonštrukciu predmetného schodiska, na ktorých zhotovenie má 3 mesiace. Objekt budeme rekonštruovať komplexne, keďže jeho súčasný stav je v nedobrom stave. Schody sú strmé a nebezpečné, od polovice trasy absentujú a ľudia chodia po nespevnenom povrchu,“ zhodnotil súčasný stav vedúci stavebného úradu Jozef Králik.

Nové schodisko bude viesť od spodnej komunikácie až po vrchný chodník nachádzajúci sa pri kaplnke. Schodisko bude lomené do pravej strany, aby kopírovalo existujúcu trasu a aby mesto predišlo zbytočnému výrubu stromu. Zároveň bude doplnená aj dlažba v spodnej časti schodiska, aby bola lokalita komfortne pochôdzna. Doplnené bude aj nové zábradlie.


Vytvorené: 22. 7. 2022
Posledná aktualizácia: 22. 7. 2022 14:54
Autor: Mária Škvarová