Obsah

Mesto pripravuje zber kuchynského bioodpadu z bytov, onedlho začne s distribúciou košíkov a kompostovateľných vreciek

Typ: ostatné
Mesto pripravuje zber kuchynského bioodpadu z bytov, onedlho začne s distribúciou košíkov a kompostovateľných vreciekSúčasťou zmesového komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach odpadov, je často aj recyklovateľný odpad (plast, papier, sklo, či bioodpad). Práve bioodpad tvorí až 45 % zmesového komunálneho odpadu a jeho produkcia stále rastie. A s produkciou komunálneho odpadu rastú aj poplatky za odpad.

Mestá a obce majú podľa zákona o odpadoch od januára 2021 povinnosť zaviesť zber kuchynského bioodpadu, pričom prechodné obdobie na zavedenie je 30. jún 2021. Samospráva sa v závere roka 2020 zapojila do výzvy environmentálneho fondu na zaobstaranie zberných nádob a košíkov.

Každá domácnosť v bytových domoch čoskoro dostane košík a kompostovateľné vrecká

Mesto Dubnica nad Váhom začne v najbližších dňoch oslovovať domových dôverníkov a spoločenstvá vlastníkov bytov so žiadosťou o pomoc s distribúciou 10-litrových košíkov na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO). Tie by spolu s kompostovateľnými vreckami na celý rok mohli obyvatelia bytových domov dostať bezplatne už v priebehu marca.

Na kontajnerových stojiskách pribudnú hnedé nádoby na bioodpad. Do nich budú obyvatelia bytových domov vhadzovať vyprodukovaný kuchynský bioodpad v recyklovateľných vreckách, prípadne v papierových novinách. Ak na zbieranie kuchynského odpadu použijete igelitové vrecko, obsah vrecka vysypte do hnedej nádoby na kontajnerovom stojisku, igelitové vrecko však hoďte, prosíme, do nádoby na komunálny odpad. „Jednoducho povedané, keď sa v domácnosti naplní obsah košíka, jeho obsah vynesieme a vyhodíme do hnedej bionádoby, ktorá pribudne na kontajnerovom stojisku pri ďalších zberných nádobách. Hnedé nádoby na bioodpad budú mať objem 120 a 240 litrov a zo začiatku budú vyvážané raz do týždňa. Presný harmonogram vývozu sa stanoví po tom, čo mesto v spolupráci so spoločnosťou zabezpečujúcou zber bioodpadu zistí vyťaženosť týchto zberných nádob počas prvých týždňov,“ upresnila vedúca referátu životného prostredia Janka  Beniaková.

Čo patrí do košíka na BRKO?

 • zvyšky zeleniny a ovocia z prípravy a konzumácie jedál,
 • vrecúška z čaju,
 • káva a filtre z kávovarov, 
 • škrupiny z vajíčok a orechov,
 • zvyšky tuhého vareného jedla,
 • potraviny po záruke bez obalov,
 • izbové rastliny, kvety, lístie,
 • rolky z toaletného papiera...

Čo do košíka na BRKO určite nedávajte?

 • obaly z potravín,
 • výkaly domácich zvierat,
 • tekutý odpad (olej, mlieko,...),
 • cigaretové ohorky,
 • plienky,
 • igelitové vrecká...

Rodinné domy majú možnosť kompostovania v záhradných kompostéroch, o ktoré mohli bezplatne požiadať v priebehu rokov 2019 a 2020.


Vytvorené: 11. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 15. 2. 2021 15:02
Autor: Mária Badačová