Obsah

Mesto vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra

Typ: ostatné
Mesto vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra 1Poslanci Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom na svojom poslednom rokovaní v stredu 20. novembra 2019 vzali na vedomie vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky mesta Kataríny Minárikovej zo zdravotných i osobných dôvodov ku dňu 7. novembra 2019. Funkciu vykonávala od roku 2015.

Plénum zároveň vyhlásilo stredu 18. decembra 2018 za deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta počas rokovania mestského zastupiteľstva. Keďže sa volebné obdobie kontrolóra mesta skončilo vzdaním sa funkcie, mesto je viazané výhradne lehotou konania volieb do 60 dní do dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra. Zastupiteľstvo určilo rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra na celé funkčné obdobie 2020 – 2025 na plný pracovný úväzok a schválilo členov komisie na posúdenie splnenia podmienok na výber kandidátov a tiež členov volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra mesta.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, teda do utorka 3. 12. 2019 v podateľni mestského úradu alebo poštou, kedy musí byť na obálke dátum odoslania najneskôr 3. 12. 2019. Deň nástupu do práce sa určuje na deň 1. 1. 2020.

Podrobnejšie informácie o voľbe hlavného kontrolóra sú zverejnené na úradnej tabuli mesta.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 21. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 21. 11. 2019 16:36
Autor: Mgr. Veronika Rezáková