Obsah

Mesto začína s rekonštrukciou Zariadenia pre seniorov Dubina, do nevyhnutnej obnovy investuje viac ako 3 milióny eur

Typ: ostatné
Mesto začína s rekonštrukciou Zariadenia pre seniorov Dubina, do nevyhnutnej obnovy investuje viac ako 3 milióny eur Zariadenie pre seniorov Dubina v Dubnici nad Váhom vzniklo 27. augusta 1987. Viac ako 35-ročné zariadenie, ktoré poskytuje starostlivosť 180 klientom, si už dlhšiu dobu pýta komplexnú obnovu.

Rekonštrukcia objektu, poskytujúceho sociálne služby občanom v ich jeseni života, sa dotkne troch častí. V rámci nich sa mesto zameria predovšetkým na výmenu rozvodov pre elektroinštaláciu, vodu a kanalizáciu, no výmenu absolvuje takisto nevyhovujúce materiálovo-technické vybavenie zariadenia a časť objektu prejde aj dispozičnými zmenami.Naše Zariadenie pre seniorov Dubina patrí k tým najväčším v kraji. Som rád, že sa nám podarilo získať zo Štátneho fondu rozvoja bývania finančné prostriedky na to, aby sme mohli zrekonštruovať interiér budovy tak, aby mohli seniori svoju jeseň života tráviť v adekvátnych podmienkach. Rovnako ma teší, že týmto vytvoríme aj vhodné podmienky pre personál, ktorý našim skôr narodeným občanom poskytuje nepretržitú starostlivosť,“ uviedol primátor Peter Wolf.

Prvá časť rekonštrukcie sa zameria na kuchyňu, jedáleň a práčovňu

V úvode apríla odovzdalo mesto stavbu zhotoviteľovi, ktorý by mal do konca júla zrekonštruovať objekt č. 2 – jedáleň s kuchyňou spoločne s objektom č. 3, ktorým je práčovňa. „V rámci objektu č. 2 pôjde o demontáž všetkých zariadení, vybúranie všetkých podlahových krytín a obkladov stien. V pláne máme drobné dispozičné zmeny, nové šatne pre zamestnancov. Samozrejmosťou sú nové rozvody elektroinštalácie, vody a kanalizácie pre kuchyňu, v ktorej plánujeme takisto nahradiť nevyhovujúce vybavenie za nové,“ priblížil vedúci stavebného úradu Jozef Králik s tým, že v spojovacej časti dvoch objektov pri jedálni bude takisto vymenený výťah a schodisková plošina pre imobilných.

Čo sa priestorov práčovne týka, aj tu budú vymenené podlahové krytiny, vyspravené budú nové omietky, nové rozvody či obklady stien. Dokúpené budú takisto nové sušičky a práčky s nízkou energetickou náročnosťou, ktoré nahradia pôvodné. Vo všetkých rekonštruovaných častiach budú aj nové radiátory a osvetlenie.

Počas doby trvania rekonštrukcie bude stravovanie klientov zabezpečované v spolupráci so ZŠ s MŠ Pavla Demitru. V školskej kuchyni budú dočasne variť kuchárky zo ZPS Dubina.

V septembri by mal zhotoviteľ začať s rekonštrukciou ubytovacej časti

Súčasťou projektu „Modernizácia a rekonštrukcia objektu 1, spoločných priestorov a zariadení Zariadenia pre seniorov Dubina, m. r. o., Dubnica nad Váhom“ je aj obnova ubytovacej časti objektu na východnej strane. Ide o 5-podlažný objekt, v ktorom mesto kompletne zrekonštruuje všetky ubytovacie jednotky, vrátane chodieb. „Zhotoviteľ vybúra umakartové jadrá a podlahové krytiny, zdemontuje dvere a do každej ubytovacej bunky rozšíri dverné otvory, na ktoré budú doplnené nové, širšie dvere. Takisto vybudujeme nové jadro v každej z buniek, vymenená bude elektroinštalácia, zdravotechnika, vybudujeme aj nové sadrokartónové podhľady, LED osvetlenie, no takisto pribudne aj systém „sestra-klient, vďaka ktorému budú mať klienti náramky, prostredníctvom ktorých si budú môcť privolať rýchlu pomoc. Oproti pôvodnému systému s tlačidlom na stene je to v prípade pádu klienta praktickejšie,“ priblížil Jozef Králik.

Aj keď ide o náročnú rekonštrukciu, predovšetkým v súvislosti s dočasným čiastočným diskomfortom nielen obyvateľov, ale aj zamestnancov zariadenia, jej hlavným cieľom je zlepšenie podmienok a kvality poskytovaných služieb.Rekonštrukciu zariadenia vnímame veľmi pozitívne, aj keď predpokladáme, že to bude pre nás veľmi náročné obdobie. Ide nám predovšetkým o to, aby kvalita poskytovaných služieb v tomto zariadení bola na veľmi vysokej úrovni a aby boli naši klienti s poskytovanými službami spokojní,“ uzatvorila riaditeľka Zariadenia pre seniorov Dubina, m. r. o., Iveta Kollmanová.

Modernizácia a rekonštrukcia objektu Zariadenia pre seniorov Dubina by mala potrvať jeden rok, pričom pre mesto Dubnica nad Váhom ide o investíciu vo výške viac ako 3,1 milióna eur.


Vytvorené: 6. 4. 2023
Posledná aktualizácia: 6. 4. 2023 13:45
Autor: Mária Škvarová