Obsah

Navrhni nový vizuál pre vstupné monumenty a vyhraj zaujímavú odmenu

Typ: ostatné
Navrhni nový vizuál pre vstupné monumenty a vyhraj zaujímavú odmenu Mesto Dubnica nad Váhom v spolupráci so spoločnosťou MSM GROUP vyhlasuje pri príležitosti 830. výročia prvej písomnej zmienky o Dubnici nad Váhom súťaž o návrh vizuálu nových vstupných monumentov mesta.

Vstupné monumenty, ktoré sa nachádzajú za kruhovým objazdom v smere od Trenčína a pred vstupom do mestskej časti Prejta, nahradí nový prvok. Zhodli sa na tom členovia pracovnej skupiny, ktorá prišla s myšlienkou jeho obnovy. „Uvedené monumenty sú zastarané, výrazne sa na nich už podpísal aj zub času. Radi by sme dali priestor všetkým kreatívnym ľuďom, aby navrhli atraktívny a pútavý vizuál, ktorý bude vítať obyvateľov a návštevníkov nášho mesta. Svoj pohľad na to, čo charakterizuje naše mesto, môžu pretaviť do grafického návrhu, ktorý môžu zaslať v digitálnej podobe, prípadne na papieri,“ priblížila viceprimátorka Andrea Blajsková.

Mesto sa na uvedenom projekte podieľa spoločne s významným zamestnávateľom regiónu – spoločnosťou MSM GROUP, ktorá venuje autorovi víťazného návrhu odmenu vo výške 1000 eur. Autor víťazného návrhu bude mať zároveň svoje meno uvedené priamo na oboch monumentoch. „Podpora regiónov a miest, v ktorých pôsobia naše výrobné spoločnosti je jedným z hlavných pilierov nášho sponzorstva. Sme hrdí na to, že sme súčasťou projektu, ktorý dá priestor kreatívnym ľuďom a spraví okolie mesta o kúsok krajším a lepším,“ uviedol Michal Fúrik, manažér marketingu a komunikácie spoločnosti MSM GROUP.

Kto a ako sa môže do súťaže zapojiť?

Do súťaže sa môže zapojiť ktokoľvek nad 18 rokov, ktorý má dizajnové cítenie a vie ho pretaviť do digitálnej či papierovej podoby. Účasť v súťaži nie je podmienená trvalým pobytom v meste Dubnica nad Váhom.

Vytvorte nový návrh vstupného monumentu, ktorý bude charakterizovať mesto Dubnica nad Váhom. Pokúste sa svoj kreatívny návrh pretaviť do grafickej podoby, prípadne sa ho pokúste nakresliť do papierovej podoby. Vaše zaujímavé nápady môžete posielať od 1. do 30. júna 2023 e-mailom na adresu vstupnymonument@dubnica.eu, prípadne poštou na adresu Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom. Obálku, resp. predmet e-mailu, označte „Vstupný monument - súťaž“. Do e-mailu alebo obálky, prosíme, nezabudnite priložiť aj svoj telefonický a e-mailový kontakt a vyplnenú Prihlášku, ktorú nájdete v prílohe tohto článku.

Víťaz získa odmenu 1 000 eur, ktorú venuje spoločnosť MSM GROUP.

Aké parametre by mal návrh spĺňať?

Keďže ide o monument nachádzajúci sa pri ceste, je nevyhnutné dodržať maximálne rozmery diela. Jeho šírka predstavuje maximálne 3 metre, pričom výška nie je obmedzená. Autori projektu môžu zakomponovať aj prípadne podsvietenie LED panelom. Súčasťou návrhu, ktorú autor musí zakomponovať, je aj logo alebo erb mesta spoločne s názvom mesta.

Kto bude rozhodovať o víťazovi?

Po termíne odovzdávania návrhov vyberie porota zložená zo zástupcov samosprávy a zástupcov spoločnosti MSM GROUP 3 návrhy, ktoré postúpia do finále a vyhlási verejné hlasovanie.

Ako môže hlasovať verejnosť?

Verejnosť môže zahlasovať za jedného z troch finalistov prostredníctvom on-line hlasovania na webe mesta Dubnica nad Váhom. Jednotlivec môže hlasovať len za jeden návrh, pričom svoj hlas môže odovzdať len jedenkrát. Hlasovanie verejnosti bude prebiehať od 1. do 15. augusta 2023.

Víťaza vyhlásime 16. septembra počas veľkých osláv na zrekonštruovanom námestí

Mesto Dubnica nad Váhom oficiálne vyhlási výsledky verejného hlasovania na slávnostnom otvorení Námestia Matice slovenskej 16. septembra. Vyhlásenie výsledkov bude spojené s kultúrnym programom, ktorý bude venovaný predovšetkým 830. výročiu prvej písomnej zmienky o Dubnici nad Váhom.

Podrobné informácie s presným Štatútom súťaže nájdete v prílohe tohto článku. 

Pôvodné vstupné monumenty, nachádzajúce sa pri hlavných vstupoch do mesta, má mesto zámer opraviť a nájsť im umiestnenie na menej frekventovaných vstupoch do mesta. 

Tešíme sa na všetky návrhy, ktorými dáte reálnu podobu novým vstupným monumentom Dubnice nad Váhom.


Prílohy

Vytvorené: 6. 6. 2023
Posledná aktualizácia: 13. 6. 2023 10:47
Autor: Mária Škvarová