Obsah

Nová budova materskej školy je od dnes pripravená na prvých škôlkarov

Typ: ostatné
Nová budova materskej školy pri ZŠ s MŠ Centrum I.Prístavba nového pavilónu zvýšila kapacitu materskej školy pri základnej škole na sídlisku Centrum I o 70 miest. Prví škôlkari jej prah prekročia v stredu 2. septembra 2020. Budú to deti v predškolskom veku.

S výstavbou novej budovy škôlky mesto začalo ešte koncom roku 2018. Dokončenie stavby trvalo približne rok, nasledovali finálne úpravy, zariadenie interiéru a vybavenie potrebnými pomôckami. Do prevádzky mesto škôlku uviedlo v piatok 28. augusta 2020 slávnostným prestrihnutím pásky. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo rozšíriť kapacitu materskej školy, čím sme uspokojili požiadavky a potreby všetkých rodičov na umiestnenie detí do predškolského zariadenia,“ vysvetlil primátor mesta. Jeho slová o potrebe zvyšovania kapacít predškolských zariadení potvrdila aj vedúca školského úradu Mária Balážová: „Od 1. januára 2021 bude povinná predškolská dochádzka pre všetky deti v poslednom ročníku materskej školy. Preto sme veľmi radi, že sme stihli úspešne tento projekt ukončiť, aby sme dokázali kapacitne pokryť dopyt, ktorý od nového roka vznikne.“

Novú budovu škôlky si tak v piatok 28. augusta 2020, teda deň po oficiálnom schválení mestským zastupiteľstvom, prevzala z rúk primátora do svojej správy samotná Základná škola s materskou školou Centrum I v zastúpení riaditeľkou Janou Vargovou. „Teším sa, že už nebudeme musieť písať rodičom, ktorí žiadali o umiestnenie dieťaťa do materskej školy, negatívne odpovede. Rozšírili sme aj pracovné miesta, prijali sme nové pani učiteľky – absolventky, tak sa tešíme, že do kolektívu prinesú množstvo nových nápadov a inšpirácie,“ skonštatovala riaditeľka.

Výstavba pavilónu C, ako už novú budovu škôlky nazvali pedagogickí zamestnanci, bola financovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu nenávratným finančným príspevkom vo výške bezmála 640-tisíc eur. V budove sa nachádzajú tri triedy s potrebným zázemím pre deti i zamestnancov. Materská škola pri základnej škole má teda dovedna 6 tried, a jej kapacita novou prístavbou vzrástla z pôvodných 80 miest na 150 detí. Možnosť podať žiadosť o umiestnenie dieťaťa do tejto škôlky trvá do 15. septembra 2020.

Nová škôlka pracuje aj s niektorými smart prvkami, a to najmä v oblasti zabezpečenia či ventilácie. Mesto v tomto čase pracuje aj na príprave projektu na úpravu okolia nového pavilónu škôlky, okolo ktorého by mohol vzniknúť malý park na trávenie voľného času s vodným prvkami, využívajúc vodu získanú zo strechy budovy vodozádržnými opatreniami. Aby bola budova škôlky aj vizuálne prispôsobená účelu, na ktorý slúži, samospráva zabezpečila jej úpravu detskými grafikami.

Aby z dôvodu zvýšenej kapacity materskej školy nedochádzalo najmä v ranných hodinách k dopravným kolíziám pred vstupom do školy, mesto Dubnica nad Váhom ešte na jeseň 2019 pristúpilo k úprave priľahlého parkoviska. Tu pribudlo 44 nových parkovacích miest, chodník pre peších, verejné osvetlenie i stojisko pre polopodzemné kontajnery.

K 1. septembru 2020 by malo v Dubnici nad Váhom do materských škôl nastúpiť 626 detí.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 28. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 28. 8. 2020 14:35
Autor: Mgr. Veronika Rezáková