Obsah

Obnovujeme spoločenskú rubriku v Dubnických novinách

Typ: ostatné
Obnovujeme spoločenskú rubriku v Dubnických novináchNa základe odoziev mnohých čitateľov Dubnických novín sa redakcia rozhodla obnoviť spoločenskú rubriku, ktorá v novinách informovala o narodených, jubilujúcich či zosnulých občanoch mesta aktuálneho mesiaca.

Nariadenie GDPR, teda všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov, ktoré stojí nad slovenským ústavným zákonom, musia dodržiavať všetky organizácie a inštitúcie pracujúce s osobnými údajmi. Medzi ne patrí aj územná samospráva. V prípade porušenia tohto zákona sú organizáciám a inštitúciám udeľované nemalé sankcie. Z tohto dôvodu bola spoločenská rubrika pozastavená aj v Dubnických novinách. Meno a priezvisko spadajú do kategórie osobných údajov a bez súhlasu dotknutých osôb by ich zverejňovanie porušovalo predmetný zákon.

Ak budete chcieť byť zverejnení, zastavte sa na mestskom úrade

V prípade úmrtia blízkej osoby by za normálnych okolností tlačivá o sprístupnení osobných údajov mohli podpisovať rodinní príslušníci zosnulej osoby, ktorí prišli úmrtie nahlásiť na matriku. Situáciu však komplikuje skutočnosť, že úmrtie v niektorých prípadoch môže nastať aj mimo miesta trvalého pobytu. Občania v prípade úmrtia blízkej osoby komunikujú predovšetkým s pohrebnými službami, pričom informácie o úmrtí mestský úrad obdrží od príslušnej matriky. V takýchto prípadoch teda nedisponujeme súhlasom pozostalých so zverejnením osobných údajov ich zosnulého príbuzného.

V prípade jubilantov, ktorí slávia v blížiacom sa mesiaci 75, 80, 85, 90, 95 či sto rokov života, je možnosťou len osobná návšteva mestského úradu. V prípade imobilných obyvateľov, ktorí by chceli byť v rubrike zverejnení, stačí zavolať na telefónne číslo 0917431271. Poverená osoba následne jubilujúceho osobne navštívi a prinesie súhlas so spracovaním osobných údajov priamo k nemu domov.

K súhlasom so spracovaním osobných údajov sa ťažšie dostávame aj v prípade novorodencov. Údaje získava mestský úrad z rodnej matriky, pričom rodič nie je povinný narodenie dieťaťa ohlásiť osobne na mestskom úrade v evidencii obyvateľov. Dieťa je totiž automaticky prihlásené na trvalý pobyt matky

Rozhodli sme sa preto pre jednoduchú formu, ktorá zabezpečí isté zverejnenie všetkých tých občanov, ktorí si ho v spoločenskej rubrike prajú. Ak máte záujem o zverejnenie vášho mena (prípadne mena nového či zosnulého člena vašej rodiny) v nasledujúcich číslach novín, príďte osobne na Mestský úrad Dubnica nad Váhom na oddelenie matriky, kde podpíšete súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu mena a priezviska.

Takto ošetrené údaje budeme môcť následne uverejniť v spoločenskej rubrike, ktorá bola obľúbenou časťou novín mnohých čitateľov.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 22. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 22. 11. 2019 09:48
Autor: Mária Badačová