Obsah

Od štvrtku 20. apríla môžu záujemcovia podávať žiadosti o nové nájomné bývanie

Typ: ostatné
Od štvrtku 20. apríla môžu záujemcovia podávať žiadosti o nové nájomné bývanie Mesto Dubnica nad Váhom informuje obyvateľov, že od štvrtku 20. apríla 2023 je možné podávať žiadosti týkajúce sa nového nájomného bývania.

Mesto Dubnica nad Váhom informuje obyvateľov, že od štvrtku 20. apríla 2023 je možné podávať žiadosti týkajúce sa nového nájomného bývania.

Nové nájomné byty mesto pripravilo na Ulici obrancov mieru v objekte č. 365, ktorý bol desaťročia sídlom Základnej umeleckej školy Dubnica nad Váhom. Novozrekonštruovaný trojpodlažný bytový dom pozostáva z 24 jedno- a dvojizbových bytov bežného štandardu, ktorých súčasťou je kúpeľňa s toaletou, kuchynský kút a nový balkón. Okrem toho má bytový dom k dispozícii aj pivničné a spoločenské priestory či parkovisko. „Veľmi ma teší, že prvé nájomné byty budú mať onedlho svojich nájomcov. Ide síce o prvú lastovičku, čo sa budovania nového nájomného bývania týka, naším zámerom je však naďalej vytvárať adekvátne podmienky pre mladé rodiny a obyvateľov, aby nám neodchádzali z Dubnice nad Váhom kvôli nedostupnému bývaniu do iných miest,“ priblížil primátor Peter Wolf.

Nové nájomné bývanie na Ulici obrancov mieruKomplexnú prestavbu objektu na bytový dom financovala samospráva prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania v kombinácii s dotáciou z Ministerstva dopravy a výstavby SR a taktiež z vlastných zdrojov. Do rekonštrukcie nového nájomného bývania mesto investovalo dovedna takmer 850-tisíc eur. V rámci rekonštrukčných prác sa zhotoviteľ venoval prakticky komplexnej obnove budovy. Najskôr prebehli búracie práce a výmena okien, budovanie priečok a menšie dispozičné zmeny. Budovu neobišlo ani zatepľovanie fasády, osadenie nových balkónov, ale aj kompletne nové rozvody elektroinštalácie, vody, kúrenia, kanalizácie, nové omietky, obklady, sanita či nová kuchynská linka,“ priblížil rozsah prác vedúci stavebného úradu Jozef Králik. Zároveň dodal, že každá bytová jednotka má aj vlastnú lokálnu rekuperačnú jednotku.

Žiadosti o nové nájomné byty mesto prijíma od 20. apríla 2023

Kolaudácia zrekonštruovanej bytového domu by mala byť ukončená v závere mája. Záujemcovia o nové nájomné bývanie môžu oficiálne podávať svoje žiadosti od štvrtku 20. apríla 2023. Tie nájdu v prílohe tohto článku alebo na webe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT. „Žiadosti spolu s prílohami v listinnej forme záujemcovia podávajú v sídle DUMAT, m. p. o., so sídlom na Ulici A. Kmeťa, prípadne na podateľni mestského úradu v klientskom centre. Žiadosť je možné podať aj elektronicky – so zaručeným elektronickým podpisom do elektronickej schránky mesta. Obyvateľov upozorňujeme, že žiadosti nie je možné posielať e-mailom, len uvedenými spôsobmi,“ priblížila spôsob podávania žiadostí viceprimátorka Andrea Blajsková.

Povinné prílohy žiadosti:

  • Doklad o výške príjmu žiadateľa a všetkých osôb, ktoré s ním budú žiť v spoločnej domácnosti,
  • Čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ ani osoby, ktoré s ním budú žiť v spoločnej domácnosti, nemajú voči mestu žiadne finančné záväzky po lehote ich splatnosti, prípadne iné nesplnené záväzky

Každý žiadateľ je oprávnený podať len jednu žiadosť. Ak o nájomný byt žiadajú manželia či druh a družka, podávajú spoločnú žiadosť. Zároveň upozorňujeme, že žiadateľom musí byť plnoletá osoba, s trvalým pobytom v meste Dubnica nad Váhom, prípadne s trvalým pobytom v inom meste a je zamestnaná v pracovnom pomere, resp. vykonáva podnikateľskú činnosť v meste Dubnica nad Váhom po dobu najmenej 1 roka pred dátumom podania žiadosti. V prípade, že o pridelenie nájomného bytu žiadajú manželia, túto podmienku musí spĺňať aspoň jeden z manželov. „Upozorňujeme žiadateľov, že do prvého kola posudzovania žiadostí budú zaradené žiadosti prijaté do 20. mája 2023 vrátane. Žiadosti doručené po termíne 20. mája 2023 budú zaradené do ďalšieho kola posudzovania žiadostí, podľa poradia, v akom boli doručené,“ vysvetlila Andrea Blajsková.

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa nájomných bytov

Výška predbežného nájmu je stanovená pri jednoizbových bytoch (cca 31 m2) na približne 160 € / mesačne + energie podľa spotreby, v prípade dvojizbových bytov (42 m2) je výška nájmu predbežne stanovená na 210 € / mesiac + energie. Maximálna dĺžka doby trvania nájomného vzťahu vrátane opakovaného nájmu predstavuje 10 rokov. Výška zábezpeky predstavuje sumu 6-mesačného nájmu.

Pridelený nájomný byt môžu využívať na bývanie maximálne 4 osoby v prípade 1-izbového bytu, v prípade 2-izbového bytu počet nájomníkov nesmie presiahnuť počet 6 osôb.

Povolené sú len malé domáce zvieratá, psy a mačky s maximálnou kohútikovou veľkosťou 26-35 centimetrov.

Podrobné informácie k novému nájomného bývaniu dostanú záujemcovia na tel. čísle DUMAT, m. p. o., kde sa môžu v prípade potreby obrátiť aj s nejasnosťami ohľadom vypĺňania žiadostí. Tel. kontakt: 0907 706 450. Informovať sa môžu aj osobne počas úradných hodín DUMAT, m. p. o., ktoré sú nasledovné:

PO: 7.00 h – 15.00 h

UT: 7.00h – 15.00 h

STR: 7.00 h – 16.00 h

ŠTV: 7.00 h – 15.00 h

PIA: 7.00 h – 14.00 h

Obedná prestávka: 11.30 h – 12.00 h

V prípade záujmu o nájomné bývanie je potrebné podať svoju žiadosť nanovo

Účinnosťou VZN č.1/2023 sa v zmysle článku 18 bodu 2 nebude prihliadať na všetky doteraz evidované žiadosti o pridelenie nájomného bytu. Tí žiadatelia, ktorých žiadosti eviduje mestská príspevková organizácia DUMAT, a majú naďalej záujem o mestský nájomný byt, sú teda povinní žiadosť podať nanovo.

Dopyt prevyšuje ponuku, mesto chce s výstavbou nájomných bytov pokračovať

Podľa aktuálnych informácií mestskej príspevkovej organizácie DUMAT momentálne dopyt prevyšuje ponuku. „Záujem obyvateľov o dostupné nájomné bývanie, ktoré môže byť pre mnohých potrebným odrazovým mostíkom, je veľmi vysoký. Aj preto máme v pláne pokračovať v budovaní ďalších nájomných bytov a robíme všetko pre to, aby sme sa mohli čoskoro pustiť do rekonštrukcie ďalších objektov,“ vysvetlil Peter Wolf.

Podrobné informácie o prideľovaní mestských nájomných bytov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023, ktoré bolo schválené mestským zastupiteľstvom dňa 5. apríla 2023. Celé znenie VZN nájdete na tomto odkaze. 


Prílohy

Vytvorené: 18. 4. 2023
Posledná aktualizácia: 18. 4. 2023 9:58
Autor: Mária Škvarová