Obsah

Od tohto roku ponúka samospráva elektronický reklamný priestor na prenájom. Reklamu si za poplatok môžete uverejniť na 3 miestach

Typ: ostatné
Od tohto roku ponúka samospráva elektronický reklamný priestor na prenájom. Reklamu si za poplatok môžete uverejniť na 3 miestach Dubnickí poslanci schválili na 9. plánovanom rokovaní mestského zastupiteľstva Všeobecne záväzné nariadenie mesta (VZN) č. 10/2023 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom.

V rámci uvedeného VZN je časť venovaná aj cene nájmu reklamného priestoru – ide o Článok IX.

Na zabezpečovanie propagácie a reklamy sú vyčlenené tieto zariadenia:

  • obrazovka SMART (v podchode)
  • elektronická tabuľa pri Dubnickom kaštieli,
  • elektronická tabuľa na Ul. A. Kmeťa pri DUMAT-e.

Cena nájmu za poskytnutie elektronického reklamného priestoru predstavuje 50 € za mesiac nájmu pre jedno zariadenie. Reklama môže byť zverejnená aj na kratšie obdobie – minimálne však na 2 týždne. Frekvencia zverejnenia reklamy je minimálne 8-krát za hodinu.

Elektronický reklamný priestor je možné využiť na plagáty v elektronickej podobe alebo reklamné videá, pričom tieto budú uverejnené bez zvuku a ich dĺžka je max. 4 sekundy.

Chcem si prenajať reklamný priestor. Ako mám postupovať?

V prípade, že máte záujem o využitie elektronického reklamného priestoru, kontaktujte odbornú referentku pre styk s verejnosťou – grafičku e-mailom na zuzana.srankova@dubnica.eu.

Na e-mail môžete poslať požadovaný reklamný plagát/reklamné video, ktoré musí spĺňať tieto parametre:

  • obrazovka SMART: grafika v rozmere 4K (šírka 3840 px, výška 2160 px), farby RGB, dpi – 300, formát JPG
  • elektronická tabuľa: grafika v rozmere 4K (šírka 1080 px, výška 1920 px), farby RGB, dpi 300, formát JPG
  • reklamné video obrazovka SMART: 4K (3840 x 2160)
  • reklamné video elektronická tabuľa: FullHD (1080 x 1920)

Spolu s reklamným plagátom či videom zašlite, prosíme, aj požadovanú dobu zverejnenia a preferenciu umiestnenia. Takisto pošlite aj fakturačné údaje.

Mesto si vyhradzuje právo úpravy a korekcie formátu reklamy tak, aby vyhovovala technickým aj vizuálnym požiadavkám. V prípade záujmu je možné využiť aj grafické úpravy, za ktoré je stanovená hodinová cena 20 eur.

Mesto si takisto vyhradzuje právo odmietnuť zverejnenie reklamy, ktorej obsah je v rozpore s dobrými mravmi, so zákonom alebo poškodzuje dobré meno mesta.


Vytvorené: 18. 4. 2024
Posledná aktualizácia: 18. 4. 2024 9:28
Autor: Mária Škvarová