Obsah

Parkovisko pri podchode je dočasne k dispozícii, čakajú ho ešte stabilizačné úpravy

Typ: ostatné
Parkovisko pru budove VÚB bankyPráce na odstránení problému so zatápaním podchodu popod hlavnú cestu pri budove VÚB banky, ktoré prebiehajú od 23. septembra, sa blížia do záverečnej fázy.

Najdôležitejšia časť prác týkajúca sa kanalizačných vpustí a odvedenia prepadovej vody zo vsakovacích šácht je už dokončená. V druhej časti realizačných prác, ktoré sú zamerané na povrchovú úpravu parkoviska, je ale potrebné venovať špeciálnu pozornosť jeho stabilite.

Pri odstránení starého asfaltu v priestore parkoviska pri VÚB banke sme zistili, že sú tam plávajúce štrky. Je tam preto položená podkladová vrstva, ktorá má slúžiť na to, aby sme zistili, kde sa nám to celé hýbe. Zhruba po dvoch týždňoch plávajúce časti vyberieme, podbetónujeme, aby sme zabezpečili riadnu stabilitu parkoviska, a následne uložíme povrchovú (uzatvárateľnú) vrstvu. V závere vyznačíme parkovacie miesta,“ vysvetlil vedúci stavebného úradu Milan Blaško.

Predmetné parkovisko je teda po dobu dvoch týždňov návštevníkom a obyvateľom budovy k dispozícii. Následne bude kvôli spomínaným prácam na dva dni odstavené. „Predpokladáme, že okolo 15. októbra by práce mohli byť definitívne ukončené. Prioritou je teraz úprava podložia a riadne zastabilizovanie parkoviska,“ doplnil vedúci stavebného úradu.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 4. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 4. 10. 2019 14:31
Autor: Mária Badačová