Obsah

Pes v meste: 9 najčastejších otázok

Typ: ostatné
Pes v meste Dubnica nad VáhomKúpili ste si nedávno malého chlpáča alebo už jedného vlastníte? Viete, aké sú vaše práva a povinnosti?

Prinášame vám odpovede na najčastejšie otázky, ktoré trápia všetkých psíčkarov i nepsíčkarov v meste.

1. Mám nového psíka. Prečo ho musím prísť nahlásiť na mestský úrad? 

Každý pes, ktorý sa na území Slovenskej republiky nachádza dlhšie ako 90 dní, musí byť zaevidovaný. Držiteľ psa prihlási svojho chlpáča na príslušný úrad v meste alebo obci, kde sa s ním v danom roku prevažne nachádza. Ak teda psíka chováte na území Dubnice nad Váhom, príďte ho prihlásiť na Mestský úrad v Dubnici nad Váhom.

Po prihlásení do evidencie dostanete tzv. evidenčnú známku, kde bude uvedené evidenčné číslo psa, názov mesta, kde je psík zaevidovaný a údaj o tom, či ide o nebezpečného psa. Túto známku pripevníte psovi na obojok. 

V prípade, že svojho psa nezaevidujete na príslušnom úrade, hrozí vám pokuta vo výške až 165 €.

 

2. Svojho psa som zaevidoval, no stratil som evidenčnú známku. Ako mám postupovať? 

Ak ste evidenčnú známku psa stratili, poškodili, prípadne vám ju niekto ukradol, ste povinný nahlásiť túto skutočnosť na príslušnom úrade do 14 dní. Za poplatok 3,50 € vám bude vydaná nová známka. 

 

3. Musím za psíka platiť dane? Koľko zaplatím na poplatkoch za psa ročne, ak chovám psa na dome? A koľko, ak chovám psíka v byte?

Áno, za psa platí jeho majiteľ daň mestu. V prípade, že psíka chováte na dome, je to suma vo výške 15 eur. V prípade, ak psíka chováte v byte, zaplatíte za neho daň vo výške 40 eur ročne.  V prípade, že ste členom kynologického klubu, máte 50% zľavu. 

 

4. Musím svojho psíka dať očipovať?

Áno, od 01.9.2018 nadobudla platnosť novela zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorá sa týka aj čipovania psov. Držiteľ psa je povinný dať psíka začipovať. Psíky narodené do 31. augusta 2019 musíte dať začipovať najneskôr do 31. októbra 2019, psy narodené po 31.8. 2019 musíte dať začipovať do 12 týždňov veku. Podrobnejšie sa čipovaniu venujeme v tomto článku - Pozor na čipovanie psov.

S úhradou poplatku za čipovanie pre osoby v hmotnej núdzi alebo poberateľov minimálneho dôchodku, pomáha štát. Tu nájdete postup -  Postup pri čipovaní psa, vlastníkom ktorého je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku a tu potrebné tlačivá - tlačivo hmotná núdza, tlačivo hmotná núdza

 

5. Kde môžem svojho psa venčiť? Môžem so psíkom chodiť všade po meste?

Nie, nemôžete. Existujú miesta, kam psík nesmie. Sú to cintoríny a domy smútku, detské ihriská, zdravotnícke zariadenia, areály školských a predškolských zariadení v meste, športové ihriská a štadióny mesta Dubnica nad Váhom. Toto obmedzenie neplatí pre tzv. zvláštnych psov, to sú psy horskej služby, poľovné, záchranárske, ovčiarske, vodiace či služobné psy. 

Vodiť psíka mimo chovného priestoru môžu len tie osoby, ktoré sú na to dostatočne psychicky i fyzicky spôsobilé. Psovod musí psa vedieť ovládať v každej situácii - musí vedieť zabrániť napr. tomu, aby pes niekomu ublížil a tomu, aby nezničil niečí majetok. 

 

6. Musím môjho psa vodiť len na vôdzke alebo ho môžem pustiť i "navoľno"? 

O voľnom pohybe psov hovorí Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dubnica nad Váhom o podmienkach držania psov na území mesta Dubnica nad Váhom z roku 2017. Podľa tohto VZN je voľný pohyb psa zakázaný len na miestach viditeľne označených grafickou značkou alebo tabuľou "Zákaz vodenia psov" - ako napr. v parku J. B. Magina. Prosíme vás, aby ste tieto označenia rešpektovali.

Vzhľadom na to, že psovod je povinný zabezpečiť, aby pes neohrozil okoloidúcich, je vhodné psíka naučiť nosiť náhubok. Vyhnete sa tým napr. aj nechcenému požieraniu odpadkov, ktorými by sa váš psík mohol v meste nakaziť. 

 

7. Po psíkovi vraj musím zbierať výkaly. Kam ich mám potom zahodiť?

Psovod je naozaj povinný zbierať po psíkovi exkrementy. V meste sa momentálne nachádza sedem kontajnerov na psie exkrementy aj so zásobníkom vrecúšok. Práve do nich môžete produkty vášho psíka zahodiť. Ak taký kontajner vo svojej blízkosti nenájdete, môžete vrecko s hovienkom hodiť aj do čierneho kontajnera na komunálny odpad. Psíčkatom poskytujeme po zaplatení dane za psa bezplatne papierové vrecká na exkrementy. Nájdete ich na oddelení životného prostredia a na ekonomickom oddelení. Môžete si po ne prísť kedykoľvek počas roka.

V súčasnosti spracovávame spolu s komisiou životného prostredia štúdiu a špeciálnu "psíčkarsku mapu", aby sme vedeli vhodne doplniť počet košov na psie exkrementy pre každé sídlisko v meste. 

 

8. Nachádzajú sa v meste aj špeciálne ihriská pre psíčkarov?

Uzavreté plochy s preliezkami pre psíkov sa zatiaľ v našom meste nenachádzajú, no v budúcnosti by sme radi takého ihriská v meste mali. Uvažujeme o stavbe dvoch ihrísk, hľadáme však vhodný priestor mimo obytnej zóny, aby šantiace psíky nevyrušovali obyvateľov. 

 

9. Rád by som svojho psa riadne vycvičil. Máme v meste cvičisko pre psov?

Výcvik psa je veľmi dôležitý už do skorého veku. V Dubnici nad Váhom pôsobí Kynologický klub Dubnica nad Váhom, ktorý máva každú sobotu od marca až do konca roka (podľa počasia) tréningy pre začiatočníkov i pokročilých. Na prihlásenie sa na výcvik vám stačí prísť osobne na cičisko, priniesť očkovací preukaz a uhradiť členské. Po uhradení členského máte aj 50% zľavu na daň za psa.

Na výcvik nepotrebujete nič špeciálne, stačí obojok, krátke a dlhé vodítko (nie samonavíjacie!) a pamlsky (ideálne párok alebo syr nakrájaný na malé kúsky). Trénig poslušnosti pre pokročilých začína o 8:30, tréning pre začiatočníkov o 10:00. 

 

Máte ďalšie otázky? Opýtajte sa ich prostredníctvom nášho formulára na stránke - Otázky a odpovede alebo na mestskom Facebooku. 

 

 

 

 

 


Prílohy

Vytvorené: 25. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 30. 3. 2019 11:23
Autor: Hovorca mesta