Obsah

Plienky, mŕtve zvieratá aj tetrapaky. Toto všetko hádžu ľudia do nádob na plast.

Typ: ostatné
Triediaca linka - plast.Triediaca linka plná plastového odpadu dá pri dotrieďovaní zamestnancom technických služieb mesta zabrať.

Po dlhom čiernom páse sa systematicky pohybuje množstvo odpadu. Okolo linky stojí šestica zamestnancov, ktorá odpad kontroluje, preberá a triedi. Bez takéhoto systému dotrieďovania separovaného odpadu by medzi plastovými fľašami či téglikmi ostala aj použitá plienka či mŕtvy hlodavec. To však nie je všetko. Denne zamestnancom tejto linky cez ruky prejdú plné, ani neotvorené jogurty, obaly z jedál s nedojedenými zvyškami, handry, ale aj použité rúška, rukavice či overaly. „V plastovom odpade sa však nachádza aj obrovské množstvo elektrospotrebičov, a to aj napriek tomu, že sme ešte minulý rok rozšírili infraštruktúru o nové červeno-biele nádoby na sídliskách na drobný elektroodpad a dvakrát ročne organizujeme zvoz veľkého elektroodpadu priamo zo sídlisk. Z jedného dotrieďovania plastového odpadu naplníme plnú 1100 l zbernú nádobu elektrospotrebičov. Všetko čo má elektrický kábel, patrí do elektroodpadu ,aj keď je vyrobený spotrebič z plastu. Elektroodpad možno bezplatne odovzdávať celoročne aj na zbernom dvore,“ vysvetľuje vedúca referátu životného prostredia Janka Beniaková.

Triediaca linka

Problémom sú aj tetrapaky, ktoré ľudia vhadzujú do žltých nádob na plast, hoci patria do červených nádob spolu s kovmi, a tiež obaly z jedál, ktoré síce sú plastové, no nie sú značené recyklačným symbolom. Tie nie je možné zrecyklovať, preto končia na skládke komunálneho odpadu. „Každý obal, ktorý je plný alebo obsahuje zvyšky jedál, nezrecyklujeme. Plastové nádoby a obaly z jedál stačí poriadne vyškriabať od zvyškov, plastové fľaše stlačiť a napríklad tégliky od jogurtov zbaviť alumíniového viečka,“ vysvetlila Gabriela Záhorcová z technických služieb mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Čo do plastového odpadu nepatrí (a napriek tomu končí v žltých nádobách na plastový odpad)?

 • obaly so zvyškami nedojedených jedál
 • obaly na jedlá alebo pochutiny bez recyklačného symbolu
 • handry
 • rukavice, rúška, overaly
 • plastové sieťky (napr. z mandarínok)
 • elektrospotrebiče
 • plienky
 • molitan, plastové peny, špongie, lepiace pásky
 • tetrapaky (obaly z mlieka, džúsov...)
 • obaly z nebezpečných látok (napr. motorové  a mazacie oleje)

Čo do plastového odpadu patrí?

 • stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov
 • plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie
 • tégliky z jogurtov (netreba umývať, stačí riadne spotrebovať obsah)
 • obaly z CD, pracích prostriedkov a kozmetiky
 • materiály označené recyklačným číslami 1-19.
 • polystyrén

Triediť – správne triediť – sa oplatí. Ekonomicky aj ekologicky. Napr. z 30-tich PET fliaš môže vzniknúť nová fleecová bunda,  z polystyrénu  prímes do stavebných zmesí. Zároveň platí, že ak správne separujeme, znižujeme tým množstvo zmesového komunálneho odpadu. Ten totiž putuje na skládku a čím viac odpadu skládkujeme, tým viac za túto službu platíme. Poplatok za skládkovanie sa totiž každým rokom zvyšuje. Každý z nás (Slovákov), pritom v priemere ročne vyprodukuje podľa spoločnosti ENVIPAK 321 kg odpadu.

Zdroj obrázka: triedenieodpadu.sk

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 26. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 15. 2. 2021 15:02
Autor: Mgr. Veronika Rezáková