Obsah

Pozor, použité antigénové testy nepatria do plastového odpadu!

Typ: ostatné
Pozor, použité antigénové testy nepatria do plastového odpadu! 1Keďže ide o potenciálne nebezpečný biologický odpad, je zakázané vhadzovať použité testy na zisťovanie prítomnosti ochorenia COVID-19 do plastového odpadu. Pre ľudí však platia iné pravidlá ako pre súkromníkov a firmy.

Zamestnanci technických služieb mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., pracujúci na triediacej linke narazili počas dotrieďovania plastového odpadu aj na použité antigénové testy. Prípad momentálne vyšetruje polícia. „V reakcii na tento nález sme podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Upozorňujeme, že tento typ odpadu je nebezpečný, preto je potrebné likvidovať ho odborne, a to organizáciou, ktorá je na tieto úkony oprávnená. Použité testy v žiadnom prípade nepatria do separovaného a ani zmesového komunálneho odpadu,“ vysvetlila vedúca odpadového hospodárstva Gabriela Záhorcová.

Testy vhodené do plastového odpadu

Iné pravidlá pre firmy, iné pre obyvateľov

Z hľadiska prevencie šírenia nákazy podlieha zneškodňovanie použitých antigénových testov osobitným požiadavkám. Špecifickým prípadom sú tzv. domáce rýchlotesty. „Ak sa obyvatelia testujú doma sami, v tomto prípade je potrebné súvisiaci odpad pevne uzatvoriť do plastového obalu, či už tašky alebo vreca, a takto ho vhodiť do nádoby na komunálny odpad. Teda pre občanov platia rovnaké pravidlá ako pri zbavovaní sa použitých rúšok, respirátorov, rukavíc či vreckoviek, ktoré tiež patria do komunálneho odpadu,“ doplnila Gabriela Záhorcová.

Pre podnikateľov, testujúce firmy či samosprávy, ktoré organizujú hromadné testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19, teda platí, že v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., zber a zneškodňovanie tohto typu odpadu z testovania podlieha osobitným požiadavkám. Z hľadiska prevencie nákazy je ho potrebné odovzdávať oprávneným subjektom.

Testy vhodené do plastového odpadu

Pre viac informácií kontaktujte: Gabriela Záhorcová, vedúca odpadového hospodárstva TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., e-mail: separacia@tsmdubnica.sk, tel. kontakt: +421907 896 487. 


Vytvorené: 26. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 26. 3. 2021 13:11
Autor: Mgr. Veronika Rezáková