Obsah

Pre deti pracujúcich rodičov bude otvorená Materská škola Centrum II

Typ: ostatné
Pre deti pracujúcich rodičov bude otvorená Materská škola Centrum II  1Mesto Dubnica nad Váhom po zrealizovaní prieskumu medzi rodičmi otvorí Materskú školu Centrum II 72 s tromi zmiešanými triedami.

Zriaďovateľ škôl a školských zariadení mesto Dubnica nad Váhom po vyhodnotení prieskumu záujmu o umiestnenie detí v materských školách od 11. 1. - 15. 1. 2021, ktorý  prebehol medzi zákonnými zástupcami a rodičmi detí, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre  a rodičmi a zákonnými zástupcami detí, ktorých povaha povolania nedovoľuje vykonávať  prácu z domu

otvára Materskú školu CII 72, Dubnica nad Váhom

s tromi zmiešanými triedami, v ktorej budú umiestnené deti zo všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorých rodičia vyjadrili záujem. Materská škola bude otvorená za podmienok dodržania prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení.

Všetky potrebné informácie k nástupu a umiestneniu dieťaťa od 11. 1. 2021 v náhradnej materskej škole dostanú rodičia a zákonní zástupcovia detí v tej materskej škole, o ktorú vyjadrili svoj záujem v prieskume.

Prosíme rodičov, aby zostali zodpovední, dodržiavali všetky pokyny a usmernenia, ktoré budú materskou školou vyžadované v súlade s pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 V prípade otázok odporúčame obrátiť sa na niektorý z nižšie uvedených kontaktov:

  • Mgr. Mária Balážová (vedúca školského úradu): +421 42 44 557 85, 0918 117 044 / maria.balazova@dubnica.eu

  • Mgr. Zdena Bunčáková (odborný referent školského úradu): +421 42 44 557 12 / zdena.buncakova@dubnica.eu

  • Bc. Sidónia Nováková (odborný referent oddelenia školstva): +421 42 44 557 12 / sidonia.novakova@dubnica.eu 


Vytvorené: 8. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 8. 1. 2021 12:36
Autor: Mgr. Veronika Rezáková