Obsah

Pripomíname: malé zdroje znečisťovania ovzdušia treba nahlásiť do 15. februára

Typ: ostatné
Pripomíname: malé zdroje znečisťovania ovzdušia treba nahlásiť do 15. februáraPrevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú povinní každý rok oznámiť mestu spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

Ak ste prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia (tepelný príkon do 300 kW), nezabudnite do 15. februára 2021 nahlásiť referátu životného prostredia spotrebu paliva. „Všetkým právnickým a fyzickým osobám oprávneným podnikať pripomíname oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu zo zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zo všeobecne záväzného nariadenia mesta o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,“ uviedol odborný referent ochrany vôd a ovzdušia Juraj Prekop. Ako dodal, dôležité je doplniť aj ďalšie údaje, ktoré napomôžu k zisteniu množstva a škodlivosti vypúšťaných látok, rovnako aj údaje o veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku.

Ak prevádzka zanikne, prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný najneskôr do 15 dní od ukončenia prevádzky oznámiť túto skutočnosť mestu.

Tlačivo ohlásenia spotreby paliva nájdete tu.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 13. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 13. 1. 2021 12:29
Autor: Mária Badačová