Obsah

Rekonštrukcia parku pri soche Panny Márie na Námestí Matice slovenskej.

Typ: ostatné
Rekonštrukcia parku pri soche Panny Márie na Námestí Matice slovenskej.

Rekonštrukcia parku pri soche Panny Márie na Námestí Matice slovenskej.

Mnohí obyvatelia nášho mesta si všimli úbytok drevín v parku pri soche Panny Márie na Námestí matice Slovenskej. Dôvodom bola príprava komplexnej  rekonštrukcie parku do ktorej prehnité,  hubami napadnuté dreviny v zhoršenom zdravotnom stave už nepatrili. Rekonštrukcia parku spočíva vo výmene stĺpov existujúceho osvetlenia s pridaním reflektorového osvetlenia sochy Panny Márie. Rekonštrukcia chodníkov sa prispôsobuje požiadavkám obyvateľov v častiach, ktoré sú najviac vychodené, bude realizovaná dlažbovými tvárnicami a obrubníkmi. Dôležitou a nezanedbateľnou položkou obnovy parku je ušľachtilá výsadba 13 kusov drevín,189 kusov okrasných krov a 1715 ks trvaliek, 890 kusov okrasných tráv a 400 kusov tzv. „cibuľovín“. V záhonoch bude zapracovaná závlaha. Súčasťou projektu je osadenie lavičiek, uličných odpadkových košov, stojanov na bicykle a informačnej tabule a tiež vodný prvok – solitérny balvan prevŕtaný s technológiou fontány.  Obnovou parku sa zvýši estetická a ekologická funkcia priestoru námestia. Pri tvorbe návrhu projektovej štúdie boli zohľadnené komunikačné vzťahy daného územia s ostatnými časťami mesta a umiestnenie sochy Panny Márie v centrálnej osi parku, ktorej poloha je nemenná. Na výsledný  efekt bude potrebné vyčkať, do doby kým rastliny riadne a dobre zakorenia. Veríme, že nový šat parku sa stane zaujímavým priestorom pre oddych obyvateľov a návštevníkov nášho mesta.


Príloha

Vytvorené: 23. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 23. 5. 2018 14:31
Autor: Oddelenie životného prostredia