Obsah

Rozhodnutia o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad očakávajte v priebehu mesiaca jún

Typ: ostatné
Ilustračný obrázokRozhodnutia budú rovnako ako po minulé roky distribuovať zamestnanci mesta osobne do každej domácnosti. Udeje sa tak však v neskoršom termíne ako zvyčajne. Samospráva chce dať ľuďom i podnikateľom priestor na čiastočné spamätanie sa z následkov koronakrízy.

Dubnická samospráva v tomto čase pracuje na príprave distribúcie rozhodnutí o výške dane za nehnuteľnosti, dane za psa či miestnych poplatkov za komunálne odpady. Mesto sa v čase epidémie koronavírusu SARS-CoV-2 rozhodlo distribuovať rozhodnutia až v mesiaci jún a termín splatnosti druhej splátky posunúť o mesiac neskôr. Celospoločenská kríza má totiž nielen zdravotné, ale aj ekonomické dopady. „Dubničania môžu zaplatiť prvú splátku približne do 45 dní a druhú až do konca októbra 2020. Aj týmto spôsobom chceme podnikateľom i obyvateľom mesta trošku uľahčiť situáciu. Distribúciu rozhodnutí i samotné termíny splatnosti sme oproti štandardným termínom posunuli neskôr o jeden mesiac.“ vysvetlila vedúca Ekonomického oddelenia Mestského úradu v Dubnici nad Váhom Zuzana Stanová. Ďalej uviedla, že distribúciu rozhodnutí do asi deväťtisíc dubnických domácností zabezpečia zamestnanci radnice. Mesto preto apeluje na občanov, aby si rozhodnutia preberali s použitím adekvátnej ochrany dýchacích ciest a rúk, ale aj s vlastnými písacími potrebami.

V záujme ochrany zdravia obyvateľov i zamestnancov mesta úrad Dubničanov vyzýva, aby príslušné poplatky uhrádzali formou elektronického bankovníctva. „Ak tak napríklad skôr narodení obyvatelia nedokážu urobiť sami, môžu sa obrátiť na svoje deti či blízkych. Chceme sa vyhnúť tomu, aby sa v priestoroch mestského úradu kumulovalo veľké množstvo ľudí. Ešte stále musíme byť v tomto čase opatrní a dbať na ochranu zdravia, a to zvlášť, ak hovoríme o starších ľuďoch,“ doplnila vedúca  ekonomického oddelenia. Čísla bankových účtov v tvare IBAN, na ktoré bude potrebné uhrádzať poplatky za miestne dane či komunálny odpad, budú súčasťou doručených rozhodnutí.

Ako prví, už v priebehu druhej polovice mája, si rozhodnutia o miestnych daniach a poplatkoch nájdu vo svojich elektronických schránkach právnické osoby a samostatne zárobkovo činné osoby.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 14. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 14. 5. 2020 16:00
Autor: Mgr. Veronika Rezáková