Obsah

Služby mestských materských škôl môžu rodičia využiť aj počas letných prázdnin

Typ: ostatné
Služby mestských materských škôl môžu rodičia využiť aj počas letných prázdninMaterské školy budú k dispozícii aj počas letných mesiacov. Organizáciu a podmienky ich fungovania do konca školského roka upravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR dokumentom, ktorý prihliada na plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov, najmä na opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie MŠVVaŠ SR.

Služby mestských materských škôl môžu zákonní zástupcovia využiť podľa plánovaného harmonogramu, ktorý zabezpečuje prevádzku mestských materských škôl striedavo v čase od 13. júla do 28. augusta 2020.Náhradné materské školy budú otvorené v prípade, že bude prihlásených najmenej 20 detí. Ak počet detí klesne pod desať, prevádzka náhradnej materskej školy bude zrušená. Prosíme preto zákonných zástupcov, aby odovzdali náhradnej materskej škole do 26. júna 2020 riadne vyplnený a podpísaný informovaný súhlas spolu s dokladom o zaplatení stravy v náhradnej materskej škole,“ priblížila vedúca Oddelenia školstva Mestského úradu v Dubnici nad Váhom Mária Balážová s tým, že šeky za stravu si zákonní zástupcovia môžu vyzdvihnúť u vedúcej školskej jedálne v náhradnej materskej škole od 23. júna vždy v čase od 7.30 h do 14.00 h.

Poplatok za návštevu materskej školy počas letných mesiacov predstavuje 10 eur na týždeň a zákonný zástupca ho uhradí vopred na účet materskej školy, ktorú dieťa doteraz navštevuje. „Poplatok je stanovený na 10 eur z dôvodu zvýšených nákladov na energie, hygienické potreby a čistiace prostriedky, ale aj z dôvodu vyššej spotreby pracovného materiálu,“ vysvetlila vedúca školského úradu. Doklad o úhrade doručí zákonný zástupca materskej škole do 25. júna 2020.  Predškoláci za návštevu materskej školy neplatia.

Počas pobytu v náhradnej materskej škole je zákonný zástupca povinný dodržiavať školský poriadok a riadiť sa pokynmi zamestnancov príslušnej školy ako aj aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami. „Rovnako vyzývame rodičov, aby pravdivo informovali o zdravotnom stave dieťaťa a písomne upozornili na prípadné zdravotné problémy. Takisto musí zákonný zástupca vypísať splnomocnenie na prevzatie dieťaťa inou dospelou osobou ako zákonným zástupcom, prípadne súrodencom starším ako 10 rokov a uviesť dva telefonické kontakty,“ zdôraznila Mária Balážová.

Všetky dôležité dokumenty a tlačivá potrebné pre prihlásenie detí nájdete v prílohe článku, rovnako na webových stránkach jednotlivých materských škôl.

Harmonogram prevádzky materských škôl počas letných prázdninPre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271

Informácie k prevádzke náhradných materských škôl počas letných prázdnin

Informácie k prevádzke náhradných materských škôl počas letných prázdnin

Informovaný súhlas a splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z materskej školy

Informovaný súhlas - predškolák

Letné prázdniny - harmonogram fungovania materských škôl

 


Prílohy

Vytvorené: 22. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 22. 6. 2020 14:50
Autor: Mária Badačová