Obsah

Štvrté mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva: mesto pristúpilo k druhej zmene rozpočtu

Typ: ostatné
Štvrté mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva: mesto pristúpilo k druhej zmene rozpočtu V poradí štvrté neplánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom venované 4 bodom programu viedol primátor mesta Peter Wolf. Zastupiteľstvo sa stretlo v stredu 5. apríla 2023 s celkovým počtom 16 prítomných poslancov.

Aprílové rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva v skratke:

  • Mesto schválilo druhú zmenu rozpočtu v tomto roku
  • Verejnosť už môže žiadať o pridelenie nových nájomných bytov

Komuniké z aprílového rokovania Mestského zastupiteľstva Dubnice nad Váhom

Program druhého stretnutia mestského parlamentu v aktuálnom roku bol venovaný druhej zmene rozpočtu mesta, a to v hodnote 473-tisíc eur. Zmena rozpočtu zahŕňa okrem iného vyčlenenie finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie, potrebnej na čerpanie zdrojov z Fondu na podporu športu na obnovu mestskej športovej haly. Súčasťou zmeny rozpočtu sú aj financie potrebné na obnovu investične zanedbaného technického zázemia kuchyne a práčovne v rámci prebiehajúcej rekonštrukcie Zariadenia pre seniorov DUBINA.

Poslanecké plénum v súvislosti s dokončením rekonštrukcie budovy bývalého sídla základnej umeleckej školy na nájomné byty schválilo všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré stanovuje zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta do nájmu. VZN upravuje postup pri podávaní žiadostí, kritériá pre zaradenie do evidencie žiadateľov, ako aj postup prideľovania nájomného bytu a nájomný vzťah, práva a povinnosti nájomcu, správcu a ďalších osôb. Viac si o tejto téme môžete prečítať na webovom sídle mesta v samostatnej správe.

Predmetom rokovania bolo aj schválenie výpožičky nehnuteľného majetku; výrobnej haly, administratívnych budov, kotolne, garáže a haly recyklačného strediska na Nádražnej ulici (doteraz využívaných na základe nájomnej zmluvy), v prospech  TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., r. s. p.

Samospráva zároveň udelila súhlas na zaradenie Súkromnej základnej školy Felix Dubnica nad Váhom vrátane školského klubu detí do siete škôl a školských zariadení.


Vytvorené: 27. 4. 2023
Posledná aktualizácia: 27. 4. 2023 9:04
Autor: PaedDr. Veronika Valuchová