Obsah

Termíny jarného zberu objemného odpadu

Typ: ostatné
zber objemného odpadu jar 2019 Dubnica nad VáhomVážení občania, dávame vám do pozornosti termíny jarného zberu objemného odpadu v našom meste.

Objemný odpad môžu obyvatelia Dubnice nad Váhom celoročne bezplatne odovzdávať na zbernom dvore na Nádražnej ulici 4007 (pri TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.). Ďalším spôsobom, ako sa môžete objemného odpadu zbaviť, je pristaviť ho v nižšie uvedených termínoch k stojiskám komunálneho odpadu. 

TERMÍNY VÝVOZU OBJEMNÉHO ODPADU:

  • Lokalita 1: 11.2.2019 (sídlisko Za traťou)
  • Lokalita 2: 18.2.2019 (sídlisko Pod kaštieľom, Dolné Kolonky od ul. J. Kalinčiaka po ul. Kpt. Nálepku a ul. Športovcov, Horné Kolonky od ČSA po Partizánsku a Hasičskú, Háje, Kvášovec)
  • Lokalita 3: 25.2.2019 (Prejta)
  • Lokalita 4: 4.3.2019 (sídlisko Centrum II. a ulica Štúrova)
  • Lokalita 5: 11.3.2019 (sídlisko Centrum III., Pod hájom, Partizánska ul. a Fándlyho ulica)
  • Lokalita 6: 18.3.2019 (sídlisko Centrum I., Kollárova ulica, Nad kostolom, Cintorínska, Nádražná ulica a ul. Školská)
  • Lokalita 7: 21.3.2019 (stred mesta - bytovka 105, A. Kmeťa, Šafárikova, Moyzesova, Nad Zábrehom, Pionierska, Bratislavská ul. a Orion)

Objemný odpad vykladajte prosím len v termíne, ktorý sa týka vašej lokality. K stojiskám na odpad ho vykladajte v predvečer zberu, prípadne ráno v deň zberu do 6:30 hod. Prípadnú zmenu termínu zberu vám oznámime na webe, rozhlasom alebo na sociálnej sieti.

Čo patrí do objemného odpadu?

Nábytok, dvere, dosky, sanita, koberce, linoleum, matrace, atď. 

Čo sem nepatrí?

  • Stavebný odpad a pneumatiky (odovzdáva sa priamo na zbernom dvore, pneumatiky bezplatne, za stavebný odpad je účtovaný poplatok podľa hmotnosti)
  • Elektroodpad a nebezpečný odpad (odovzdáva sa celoročne bezplatne na zbernom dvore, v prípade nutnosti treba požiadať o odvoz týchto odpadov priamo TSM na tel. číslach 042/4423373 alebo 0907/896487).

Vytvorené: 5. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 5. 2. 2019 10:42
Autor: Hovorca mesta