Obsah

Uvoľňujeme parkovacie miesta

Typ: ostatné
Oddelenie životného prostredia pracuje na odstraňovaní vrakov áut z parkovísk v meste, uvoľňuje tak dlhodobo obsadené parkovacie miesta.

Mnohé miesta na mestských parkoviskách dlhodobo zaberajú vozidlá, ktoré ich majitelia miesto odvozu na vrakovisko nechávajú "kvitnúť" na parkovacích miestach. 

Kedže tieto vozidlá svojím katastrofálnym stavom poškodzujú a ohrozujú životné prostredie, narúšajú estetický vzhľad mesta a v konečnom dôsledku zbytočne zaberajú parkovacie miesta, snaží sa oddelenie ŽP situáciu riešiť adekvátnymi krokmi.

V zmysle § 67 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch pokračujeme v odovzdávaní týchto vozidiel na určené parkovisko. 

Mesto Dubnica nad Váhom pristúpilo k takémuto kroku, nakoľko si držitelia týchto vozidiel nesplnili uvedenú povinnosť a  vozidlá  ani po viacerých výzvach neodstránili.
 

Ak máte tip na vrak auta, ktorý dlho nečinne stojí na parkovisku, môžete vrak spolu s lokáciou nahlásiť na oddelení životného prostredia. 


Vytvorené: 14. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 10:45
Autor: Hovorca mesta