Obsah

V časti mesta chystá SPP rekonštrukciu plynovodov, počítať treba s dopravnými obmedzeniami, nevyhnutné sú aj výruby niekoľkých stromov

Typ: ostatné
V časti mesta chystá SPP rekonštrukciu plynovodov, počítať treba s dopravnými obmedzeniami, nevyhnutné sú aj výruby niekoľkých stromovfoto: TASR V úvode marca začne spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel s nevyhnutnou rekonštrukciou plynovodov v meste. Týkať sa bude lokalít Centrum I, Pod kaštieľom, Nad kostolom, pričom jej realizácia sa bude vykonávať aj v blízkosti Cintorínskej ulice, Nádražnej ulice, Ulice športovcov a Ulice k Váhu.

Slovenský plynárenský priemysel pristupuje k rekonštrukcii plynovodu z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu plynárenských zariadení. „Ide o nevyhnutné zásahy, ktoré sa dotknú zastaralých oceľových plynovodov, ktoré majú viac ako 50 rokov. Na uvedených plynovodoch sa často vyskytovali poruchy a v budúcnosti už nemohli zabezpečovať pravidelné bezporuchové dodávky plynu pre odoberateľov a domácnosti,“ uviedol Miroslav Faltejsek z referátu dopravy.

Ako ďalej informoval, rekonštrukcia plynovodov, ktorej súčasťou budú výkopové práce, bude realizovaná v termíne od 1. marca 2023 do 30. novembra 2023. Vytýčená trasa pokládky nového plynového vedenia bude zasahovať aj do miest určených na odstavovanie motorových vozidiel. „Realizácia prác bola zo strany mesta koordinovaná tak, aby v čo najnižšej možnej miere ovplyvnila statickú dopravu a obmedzenie státia motorových vozidiel na parkoviskách. Práce boli teda v súvislosti s parkovaním rozdelené do niekoľkých etáp, so začiatkom na sídlisku Centrum I,“ priblížil Miroslav Faltejsek. Presný harmonogram prác sa nachádza v prílohe článku. 

Informácie k prílohe:

vetva „A“ - Centrum I, Centrum II, Nám. sv. Jakuba

vetva „A1“ - Obrancov mieru popod PK I/61 /pri okružnej križovatke/

vetva „B“ - Centrum I

vetva „C“ - prípravné práce, prebratie, odovzdanie

vetva „D“ - Centrum I

vetva „E, E 1“ - Školská ul., Centrum I

vetva „F“ - Školská ul.

vetva „G, G 1“ - Nám. sv. Jakuba, Pod kaštieľom

Vetva „H“ - K Váhu

Obyvateľov prosíme o trpezlivosť a rešpektovanie nevyhnutných dopravných obmedzení, bez ktorých by výmena nevyhovujúceho plynového potrubia nebola možná.

Súčasťou rekonštrukcie plynového potrubia je aj nevyhnutný výrub niekoľkých stromov, mesto vysadí nové dreviny v iných lokalitách

V stredu 15. februára začali technické služby mesta s výrubom 19 kusov drevín, ktoré boli v minulosti nevhodne vysadené na plynovom potrubí a jeho ochrannom pásme a zasahujú do priamej línie vedeného plynového potrubia. „Uvedené stromy a niektoré kry tak ohrozovali bezpečnosť a spoľahlivosť plynárenských zariadení v meste. Na základe oznámenia nevyhnutného výrubu drevín ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení SPP a stanoviska Okresného úradu Ilava, Odboru starostlivosti o životné prostredie, sme teda museli pristúpiť o odstráneniu 19 kusov stromov a niekoľkých krov,“ informovala vedúca referátu životného prostredia Janka Beniaková.

Ako dodala, zamestnanci mesta si s plynármi v predchádzajúcom období prechádzali trasu potrubí, ktoré sa budú rekonštruovať a z celkového počtu 45 kusov drevín navrhovaných na výrub tento počet okresali na najnevyhnutejších 19 kusov. „Snažili sme sa zachrániť každý jeden strom, avšak, niektoré z nich museli byť z vyššie uvedených dôvodov odstránené. Tie dreviny, pri ktorých to bolo možné, sme presadili do inej lokality. Keďže SPP nemá povinnosť náhradnej výsadby, bude ju realizovať mesto Dubnica nad Váhom, a to v lokalitách tak, aby bolo dodržané ochranné pásmo nového plynovodu,“ uzatvorila Janka Beniaková. Výrub drevín bol realizovaný v zmysle zákona 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, teda podľa osobitých predpisov prevádzkovateľov sietí.


Prílohy

Vytvorené: 15. 2. 2023
Posledná aktualizácia: 23. 2. 2023 16:39
Autor: Mária Škvarová