Obsah

V stredu vyhodnotíme DUBNICKÚ ENVIROJAR 2019

Typ: ostatné
Aktivity detí v rámci DUBNICKEJ ENVIROJARI 2019.Celomestská environmentálna akcia začala v našom meste 22. apríla na Deň Zeme a trvala do 5. júna, kedy si celý svet pripomína deň životného prostredia.

Do DUBNICKEJ ENVIROJARI sa pravidelne zapájajú všetky školy a škôlky na území mesta, firmy a aj jednotlivci či skupiny z radov verejnosti. Tento rok bola súčasťou tohto podujatia aj výzva Hurá na sídlisko - jarné upratovanie, keď si obyvatelia spolu s poslancami jednotlivých volebných obvodov upratali od odpadkov okolie svojich sídlisk.

Na výzvu mesta sa do projektu v priebehu jeho trvania mohol zapojiť ktokoľvek, komu záleží na čistote mesta, v ktorom žije. Mestský úrad dobrovoľníkom poskytol potrebné ochranné a pracovné pomôcky. Okolie svojich sídlisk a spoločné priestranstvá mesta čistila nielen verejnosť v jednotlivých častiach mesta, ale napr. aj poslanci, študenti, rybári, dubnickí dobrovoľní hasiči, členovia  zväzu chovateľov, psičkári, niekoľko firiem i záhradkári. Od odpadkov sa  tak vďaka ochote a pomoci dobrovoľníkov vyčistilo koryto Dubnického potoka, záhradkárska oblasť, okolie lúky nad garážami nad sídliskom Účko, ako aj okolie železničnej trate či oblasť Studničky a Kalvárie a, samozrejme, jednotlivé mestské sídliská. Celkovo sa do upratovania mesta zapojili 4 mieste organizácie, 6 škôl, niekoľko organizovaných skupín obyvateľov a 5 firiem a spoločností, menovite Záhradkárske centrum u Lukáčov, BWSS, firma Klačanská, firma Bel Power Solutions & Protection a spoločnosť Neways Slovakia. Mesto Dubnica nad Váhom ďakuje všetkým dobrovoľníkom, zväzom i skupinám, ktoré pomohli a prispeli svojím dielom k čistejšiemu mestu.

Školy žijú ENVIROJAROU aj niekoľko mesiacov

Na Základnej škole s materskou školou Centrum I si aktivity v rámci DUBNICKEJ ENVIROJARI 2019 rozčlenili do viacerých etáp. Už v marci vždy začínajú prednáškami a činnosťami súvisiacimi s Dňom vody, každoročne vysádzajú bylinky a s lesníkmi zasa malé sadeničky stromčekov. Žiaci sa učia separovať, zapájajú sa aj do zberu papiera a tiež do čistenia mesta. „Žiaci nižších ročníkov sa postarali o čistenie areálu školy a vyskúšali si praktické aktivity na ochranu životného prostredia. Druhý stupeň sa zapojil do čistenia mesta v lokalitách Nad kostolom, Cintorínska a Nádražná ulica, ale aj smer Kalvária a Studnička,“ vysvetlila riaditeľka školy Jana Vargová. Rovnakým smerom sa vybrali aj žiaci Základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia, ktorí prírodu vyčistili v lokalite Kalvária. Neobišli ani priestory školského dvora, kde upravili trávnaté porasty, vyzbierali odpadky, upravili školské ihriská a bežeckú dráhu. Vyšli však aj za brány školy, aby odstránili zaburinené porasty z múrov okolia školy a pozametali chodníky v jej okolí.

Na práce ku Dňu zeme si našli čas aj žiaci Základnej školy s materskou školou Pod hájom, ktorí sa tvorbe venovali na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy. Tretiaci navyše navštívili aj komunitný akčný deň na dubnickom gymnáziu, pričom každá trieda absolvovala workshop zameraný na recykláciu odpadu. Ôsmaci si pre prváčikov pripravili prednášku s projekciou a rôznymi aktivitami, najmenší žiaci sa zároveň dozvedeli, ako sa majú správať, aby nezničili našu planétu veľkým množstvom odpadu. „Prvoradou úlohou žiakov 4. A bolo vyčistenie okolia školy, no venovali sa aj téme ochrany Zeme tvorbou rozličných projektov. Deviataci si zase pripravili k tejto téme prezentácie a kvíz,“ informovala o aktivitách žiakov riaditeľka školy Soňa Kačíková.

Na Základnej škole Pavla Demitru býva tradíciou, že z príležitosti Dňa Zeme organizuje viaceré podujatia zamerané na ochranu prírody. Jedným z nich je aj pravidelný zber papiera. Kým pominulé roky boli za peniaze získané zberom zakúpené odmeny pre najlepších jednotlivcov i triedy v zbere papiera, tento rok sa za získané peniaze zakúpili do nového altánku lavice a stoly. „Kým po iné roky sme odovzdávali okolo 10-tisíc kg papiera, tento rok to bolo až 16 200 kg, čím sme zachránili 130 stromov, ktoré treba na výrobu odovzdaného papiera,“ priblížil riaditeľ školy Ferdinand Brunovský.Ďalšou netradičnou aktivitou bolo sadenie stromčekov. Deviataci sa učili v školskom areáli sadiť 12 ovocných stromčekov, spolu s ostatnými žiakmi čistili aj širšie okoli školy od odpadkov.

Mesto vyhlásilo aj súťaž

Do DUBNICKEJ ENVIROJARI 2019 sa žiaci základných škôl mohli zapojiť aj v rámci súťaže, ktorá bola vyhlásená pod záštitou primátora mesta Petra Wolfa. Prvý stupeň základných škôl spolu s materskými školami sa mohol súťaže zúčastniť tvorbou projektu, ktorý zahŕňal zhotovenie makety z rôznych zložiek separovaného odpadu alebo maľbou výkresu. Pre druhý stupeň základných škôl bolo úlohou zhotovenie vtáčej búdky. Fotografie prác sú súčasťou prislúchajúceho fotoalbumu. Aktivity MŠ Rozptyl na tému Envirojar rozprávkovo si môžete pozrieť na tejto adrese. Všetky zhotovené projekty sú z hľadiska vyhotovenia, kreativity aj samotnej témy spracované naozaj obdivuhodné.

Súťažné projekty mesto Dubnica nad Váhom v spolupráci s jednotlivými školami vyhodnotí budúcu stredu 12. júna 2019 na Námestí Matice slovenskej. „Program pre deti i dospelých zabezpečia spoločnosti ENVI-PAK a Zelený klobúk - vzdelávanie oddychom. Pre deti budú pripravené rôzne aktivity hravou formou na tému životného prostredia, ale aj odmeny a malé občerstvenie,“ vysvetlila vedúca referátu životného prostredia Janka Beniaková. Priamo na námestí bude umiestnený aj envirostánok mesta Dubnica nad Váhom, v ktorom si verejnosť bude môcť bezplatne vyzdvihnúť vrecká na psie exkrementy, informačné letáky o kompostovaní, triedení a separovaní zberu, ale aj lieviky na zber domáceho oleja a v prípade záujmu tiež publikáciu Dubnica nad Váhom a životné prostredie. Podujatie bude moderovať Samuel Valuch z mestskej knižnice.

V samostatnom priloženom dokumente sa dozviete bližšie podrobnosti o činnosti žiakov ZŠ na Centrume I.

Viac si o DUBNICKEJ ENVIROJARI 2019 môžete prečítať na tejto https://bit.ly/2M2KWCT alebo tejto https://bit.ly/2QnE9Cn adrese.


Príloha

Vytvorené: 6. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 7. 6. 2019 12:22
Autor: Veronika Rezáková