Obsah

V závere apríla sme postavili obe májky, pripomenuli sme si aj dôležité výročie

Typ: ostatné
V závere apríla sme postavili obe májky, pripomenuli sme si aj dôležité výročie V piatok 28. apríla sa v Dubnici nad Váhom konali oslavy pri príležitosti 78. výročia oslobodenia mesta. Spojené boli už tradične s lampiónovým sprievodom či stavaním májok.

Program osláv sa začal v podvečerných hodinách v mestskej časti Prejta, kde už tradične muži stavali májku ručne. Do nálady hrala dychová hudba Bodovanka, oficiálna časť programu sa skončila položením venca k pamätníku, ktorý sa v mestskej časti nachádza.

V meste sa program začal o niečo neskôr. V rámci kultúrneho programu, ktorý sprevádzal zdobenie májky, vystriedal dychovú hudbu Bodovanka aj Folklórny súbor Mladosť či Detský folklórny súbor Prvosienka, ktorý si vzal pod palec aj zdobenie májky. Po jej vztýčení sa konal už obľúbený lampiónový sprievod. „Súčasťou stavania mája je aj lampiónový sprievod a som naozaj potešená, že aj napriek počasiu, ktoré nie je úplne ideálne, sa tu stretlo naozaj veľmi veľa ľudí z Dubnice nad Váhom aj okolia. Verím, že aj oni takýmto spôsobom oslávili dnešný deň – na každom podujatí sa totiž snažíme myslieť aj na tých najmenších,“ priblížila vedúca oddelenia kultúrny Zuzana Múkerová.

Po lampiónovom sprievode sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov k pamätníku oslobodenia mesta. Okrem primátora mesta a zástupcov z radu mestského zastupiteľstva sa pietneho aktu už tradične zúčastnili takisto zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Z príhovoru primátora mesta Petra Wolfa: „Vážení prítomní, dovoľte mi vyjadriť veľkú vďaku nad tým, že sme sa tu dnes mohli slobodne zísť. Som naozaj vďačný, že môžeme slobodne vzdávať úctu tým, ktorých obeta sa výrazne zasadila o zmenu našich životov. Ďakujem v mene nás všetkých tým, ktorí neváhali obetovať svoj život, zdravie, osobnú slobodu a pohodlie a s odhodlaním bránili našu krajinu. Rovnako ďakujem aj vám všetkým, že ste sa rozhodli dnes prísť a tichou spomienkou si uctiť všetkých, ktorí sa zasadili o našu slobodu. Ďakujem, že vám nie je ľahostajná minulosť – len takto totiž dokážeme triezvo pozerať na všetko, čo sa deje okolo nás. Len s plným poznaním našej histórie a jej pamätaním dokážeme byť citliví a vnímaví aj na udalosti dejúce sa v súčasnosti. Napokon, to, že sme sa tu dnes stretli, je naozaj len minimum toho, čo môžeme spraviť pre všetkých, ktorí sa v ťažkých bojoch obetovali za našu slobodu. Pevne verím, že nikdy nenecháme upadnúť obete týchto ľudí do zabudnutia.“

Dubnica nad Váhom patrí k posledným slovenským mestám, ktoré boli postupne oslobodzované spod fašistickej nadvlády. Sovietsko-rumunská armáda oslobodila Dubnicu nad Váhom 28. apríla 1945. Mestská časť Prejta spoločne s Ilavou či Klobušicami na oslobodenie čakali o deň dlhšie.  


Vytvorené: 2. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 2. 5. 2023 17:05
Autor: Mária Škvarová