Obsah

Vďaka projektu Srdce na dlani majú deti krajšie Vianoce

Typ: ostatné | náš tip
Projekt Srdce na dlani na ZŠ s MŠ Centrum I. Hoci sa väčšina z nás na vianočné sviatky teší už niekoľko mesiacov vopred, sú i rodiny, ktorým toto obdobie pridáva na tvári len ďalšie vrásky.

Čo, z čoho, čo budeme a či vôbec budeme...I v našom meste sú deti, ktoré si pod stromčekom nenašli darček a nikdy neskúsili, aké slané je more. Sú deti, ktoré mama nemohla nikdy vziať na plaváreň a i také, ktoré svoju mamu či otca nevideli či už nikdy neuvidia.

Práve týmto deťom a ich rodinkám sa už 5 rokov s láskou a úplne nezištne venujú dve obetavé pani učiteľky zo ZŠ s MŠ Centrum I.. Pani učiteľka Gulová a Kubicová vytvorili s podporou vedenia školy projekt Srdce na dlani, ktorého cieľom je pomoc deťoch zo sociálne znevýhodneného prostredia či z rodín, ktoré sa ocitli hmotnej núdzi.

Takéto deti sa bežne vyskytujú v každej triede základnej školy, no mala som triedu, v ktorej bolo takýchto detí päť, šesť,“ hovorí o prvom impulzu na založenie tejto iniciatívy p. uč. Gulová. S pani učiteľkou Kubicovou, ktorá na škole zároveň pracuje i ako sociálny pedagóg, každoročne vyberú a zapoja do tohto projektu celkom 25 detí zo všetkých tried na škole. Nejde pritom o jednorazovú akciu, pedagogičky sa deťom venujú opakovane už piaty rok.

„Financie na sprostredkovanie pomoci a zážitkov pre deti sa zbierajú na účet Rady rodičov školy vždy v prvých mesiacoch školského roka. Deťom a ich rodinám sa primárne snažíme zabezpečiť i niečo krajšie a radostnejšie Vianoce, no naša iniciatíva tým nekončí, v druhom polroku pripravíme pre detičky vždy nejaký výlet. V rámci možností podporujeme ich  rodiny po celý rok, pomáhame napríklad s nákupom školských pomôcok, raz sme dokonca s pomocou sponzorov pomohli kompletne zariadiť náhradné bývanie,“ vysvetľuje p. uč. Kubicová.

Kde by sme mohli hľadať podporovateľov projektu Srdce na dlani? Prvá pomoc prichádzala od rodičov detí zo zapojených tried. Väčšina súčasných sponzorov pochádza práve z Dubnice nad Váhom, sú to jednotlivci i podnikateľské subjekty. Vďaka mediálnej pozornosti sa k projektu zapojili i súkromné i štátne subjekty sídliace mimo nášho mesta a pravidelný finančný obnos poskytuje na projekt aj priamo Oddelenie školstva Mesta Dubnica nad Váhom. Projekt má veľmi dobré odozvy nielen medzi zúčastnenými stranami, ale i medzi širokou verejnosťou, pomoc prichádza často od známych, priateľov i úplne neznámych ľudí, ktorých stretávajú pani učiteľky spolu s deťmi na výletoch a pobytoch.

V tohtoročných školských vianočných balíčkoch si deti okrem hygienických potrieb, oblečenia, knižky, spoločenskej hry či hračky našli vďaka veľkej pomoci i presne to, čo si pod stromčekom priali. Slávnostné odovzdávanie darčekov sa odohrávalo v piatok, 14.12. 2018 vo vestibule školy, darčeky prišli deťom osobne odovzdať koordinátorky projektu, p. Kubicová a Gulová, zástupcovia mesta Dubnica nad Váhom – primátor mesta, Mgr. Peter Wolf, vedúca oddelenia školstva, Mgr. Berec-Majorošová a bývalý zástupca primátora mesta, František Mikolášek. Medzi odovzdávajúcimi nechýbali ani najvýznamnejší podporovatelia projektu, jeden z nich odovzdal trom deťom i jeden špeciálny darček – letenku k moru. Mnohé z detí mali problém tieto veľké balíčky vôbec odniesť, na pomoc im museli prísť prísediace mamy. Najsilnejší moment pre všetkých zúčastnených nastal, keď si jeden chlapček z radov obdarovaných detí vypýtal od moderátorky slovo a dojemne sa poďakoval prítomným za darčeky a za to, že vďaka nim bude mať tento rok krajšie Vianoce.

V mene mesta Dubnica nad Váhom ďakujeme koordinátorkám projektu Srdce na dlani i všetkých sponzorom a podporovateľom, ktorí sú doň zapojení. Deťom a ich rodinám prajeme veľa zdravia, pohody a porozumenia a najmä šťastné a veselé vianočné sviatky.


Vytvorené: 20. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 20. 12. 2018 23:53
Autor: Hovorca mesta