Obsah

Vo všetkých mestských materských školách pribudla do rozvrhu angličtina

Typ: ostatné
Ilustračný obrázokVzdelávanie všetkých predškolákov v anglickom jazyku na dubnických materských školách zastrešuje Centrum voľného času Dubnica nad Váhom.

Výučba prebieha skupinovo v 45-minútových blokoch v popoludňajších hodinách priamo v materských školách, resp. ich elokovaných pracoviskách. Metódou Jolly Phonics, vhodnou aj pre deti s poruchami učenia, ju zabezpečuje lektorka anglického jazyka Centra voľného času v Dubnici nad Váhom. „Metóda v sebe zahŕňa kinestetický štýl učenia sa, ktorý je vlastný deťom mladšieho školského veku. Čítanie s porozumením je kľúčovou zručnosťou, rozprávanie príbehov, pesničky, pracovné listy a estetické pomôcky sú pridanou hodnotou. Po absolvovaní kurzu anglického jazyka v MŠ deti odchádzajú so slovnou zásobou cca 500 slov a orientujú sa v 15 rôznych tematických oblastiach,“ vysvetľuje Tamara Gräffinger.

Ilustračný obrázok

V školskom roku 2021/2022 sa vo všetkých materských školách zriadených mestom Dubnica nad Váhom v anglickom jazyku vzdeláva 228 predškolákov. „Zavedením výučby anglického jazyka vo všetkých materských školách chceme deťom poskytnúť čo možno najlepší základ pre ďalšie vzdelávanie sa v oblasti cudzieho jazyka. Jeho znalosť je dnes v osobnom i profesijnom živote prakticky nevyhnutná a čím skôr s jeho výučbou prídu žiaci do kontaktu, tým ľahšie sa stane integrálnou súčasťou ich jazykovo-komunikačnej výbavy,“ vysvetlila vedúca školského úradu Mária Balážová.

V prípade, ak majú rodičia záujem zapísať svoje dieťa do prebiehajúceho kurzu, môžu tak urobiť v každej materskej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 24. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 24. 11. 2021 16:21
Autor: Mgr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta