Obsah

Vodné toky na území mesta neohrozujú zdravie ani majetok obyvateľov

Typ: ostatné
Kontrola stavu vodných hladín - október 2020Všetky tri korytá potokov na území mesta Dubnica nad Váhom má v správe Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Vďaka preventívnym zásahom mesta a dobrovoľníkov je situácia počas pretrvávajúcich dažďov relatívne pokojná.

Správcom korýt miestnych vodných tokov je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., ktorý však nemá dostatočné personálne ani ekonomické kapacity na to, aby sa staral o ich pravidelnú údržbu. Mesto Dubnica nad Váhom preto s jeho súhlasom preventívne vykonáva zásahy, ktorých opodstatnenosť sa ukazuje práve v týchto dňoch. „V roku 2019 si zorganizovali brigádu zamestnanci mesta, ktorí spoločne s poslancami vyčistili a vykosili najkritickejšiu časť Dubnického potoka, tento rok tak urobili dobrovoľníci a obyvatelia sídliska Za traťou. Mesto kooperuje aj s miestnymi rybármi a dobrovoľnými hasičmi, ktorí taktiež pomáhajú udržiavať korytá potokov. V mestskej časti Prejta sme tento rok pre istou použili aj techniku na to, aby bol Prejtiansky potok pri priepuste pod štátnu cestu čistý a jeho koryto nezanesené,“ vysvetlila preventívne podniknuté  kroky vedúca Referátu životného prostredia Mestského úradu v Dubnici nad Váhom Janka Beniaková.

Pretrvávajúce dažde sa podpisujú pod kulminujúcu hladinu vodných tokov na území celej republiky. Obyvatelia mesta aj mestskej časti Prejta však môžu byť pokojní, preventívne opatrenia ukazujú svoju opodstatnenosť. „Stav hladiny vody i jednotlivých priepustov monitorujeme a pravidelne kontrolujeme. Situácia v mestskej časti Prejta  a aj v Dubnici nad Váhom je zatiaľ relatívne pokojná. Pokiaľ ide o Lieskovský potok, ten sa za mestom čiastočne vybrežil na pole v smere na obec Bolešov, avšak neohrozuje životy ani majetok obyvateľov mesta,“ dodal k téme Jozef Martinka, odborný referent civilnej ochrany a obrany. Ako dodal, mesto o tejto skutočnosti informovalo kompetentné orgány a situáciu bude ďalej monitorovať. „Informáciu o vybrežení Lieskovského potoka sme odovzdali tiež správcovi vodného toku – Slovenskému vodohospodárskemu podniku – a vyhlásili sme tretí stupeň povodňovej aktivity, dodal Martinka.

Situáciu na všetkých troch vodných tokoch na území mesta bol osobne skontrolovať aj primátor Peter Wolf, ktorý opätovne vyzdvihol prácu všetkých dobrovoľníkov, rybárov, poslancov i zamestnancov mesta, vďaka ktorých pomoci je celoročne možná priebežná starostlivosť o korytá potokov. Práve preventívne zákroky, čistenie či kosenie zabraňujú kritickej kulminácii vody v koryte počas takých dní, akým momentálne čelí celé územie Slovenskej republiky.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 16. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 19. 10. 2020 09:08
Autor: Mgr. Veronika Rezáková