Obsah

Vznikla národná linka na ochranu detí pred násilím, funguje nepretržite

Typ: ostatné
Prvá štátom garantovaná Národná linka na pomoc deťom v ohrození „Viac ako ni(c)k“ poskytuje prostredníctvom bezplatnej on-line komunikácie rýchlu a adresnú pomoc deťom, ktoré sú vystavované šikane, zosmiešňovaniu, ponižovaniu, kyberšikane, vyhrážaniu, bitiu, týraniu či sexuálnemu násiliu.

Národná linka „Viac ako ni(c)k“ funguje nepretržite 24 hodín denne a vďaka vyškoleným odborníkom poskytuje útočisko, poradenstvo či podporu pre deti, ktoré sa cítia byť ohrozené. Odborne vyškolených konzultantov môžu deti kontaktovať prostredníctvom on-line chatu na stránke www.viacakonick.sk, prípadne cez mobilnú aplikáciu či e-mailovú adresu pomoc@viacakonick.gov.sk. „Linka pomoci dopĺňa systém už existujúcich liniek, ktoré rovnako pomáhajú a radia ľuďom v rôznych ťažkých životných situáciách. Ich úloha v spoločnosti je nezastupiteľná, keďže často sú jediným spojením ohrozených ľudí s odborníkmi. Výhodou stránky je jednoduché ovládanie, dostupnosť, ako aj funkcia rýchleho zatvorenia, teda okamžitého ukončenia komunikácie a vymazanie histórie. Či už prostredníctvom chatu alebo aplikácie sa deti môžu spoľahnúť na diskrétnosť celej komunikácie vrátane spracovania osobných údajov. Linka je neanonymná, a to len s jedným cieľom – získaním osobných údajov dokáže konzultant poskytnúť pomoc adresne,“ uvádza Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Pokiaľ konzultanti prídu na porušovanie práv dieťaťa, ohrozenie jeho zdravia, života či niekoho z jeho okolia, upozornia zodpovedné orgány, akými sú najmä polícia, prokuratúra či príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím implementuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny od septembra 2017 a potrvá do novembra 2022. Odborným garantom projektu v rámci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch.


Vytvorené: 19. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 19. 1. 2022 10:34
Autor: Mária Badačová