Obsah

Za čistotu mesta zodpovedáme i my sami

Typ: ostatné | náš tip
Za likvidáciu nelegálnych skládok mesto zaplatilo už viac ako 3 000 eur. Za stav čistoty svojho okolia sme zodpovední i my, občania.

Milí občania, nie s veľkým potešením vás musíme informovať, že v meste sa nachádzajú a neustále vytvárajú nové nelegálne skládky. Je smutné, že na miestach, ktoré sa vyčistia sú schopní občania za pár dní nanosiť toľko odpadu, že čistenie musí prebehnúť opäť.

Len za posledný polrok mesto Dubnica nad Váhom zaplatilo za likvidáciu nelegálnych skládok sumu vo výške 3 231 eur.

Mesto Dubnica nad Váhom má za povinnosť tieto skládky odstraňovať do času kedy sa nepreukáže skutočný vinník, ktorý je za každú konkrétnu skládku zodpovedný. Táto ľahostajnosť , ktorá nám znemožňuje nájsť pôvodcov týchto problémov je zarážajúca.

Každý občan má možnosť svoj odpad vyniesť na zberný dvor. Od 1.9.2018 je prevádzka zberného dvora presťahovaná na nové pracovisko – na Nádražnú ulicu 4007 (areál TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.) a otvorená v nových otváracích hodinách. Tie sa lepšie prispôsobili potrebám obyvateľov Dubnice nad Váhom, na základe štatistického vyhodnotenia návštevnosti zberného dvora, za obdobie od septembra 2016 do júna 2018:

pondelok:      zatvorené
utorok:           800 – 1600
streda:           800 – 1800

štvrtok:         800 – 1600
piatok:           800 – 1600
sobota:          800 – 1400

Buďme pozorní a dbajme o to, aby sa každý zodpovedne staral o vývoz svojho odpadu a tým sa predchádzalo vzniku nových nelegálnych skládok v našom meste. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.


 

 

 


Vytvorené: 10. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 13. 9. 2018 00:02
Autor: Oddelenie životného prostredia