Obsah

Zdravotníckeho pracovníka do školy získala spomedzi ôsmich škôl v kraji aj ZŠ s MŠ Pod hájom

Typ: ostatné
Zdravotníckeho pracovníka do školy získala spomedzi ôsmich škôl v kraji aj ZŠ s MŠ Pod hájomZákladná škola s materskou školou Pod hájom reagovala na výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré materským, základným a stredným školám ponúklo možnosť zamestnania zdravotníckeho pracovníka ako nepedagogického zamestnanca.

V žiadosti bola dubnická škola v rámci Trenčianskeho kraja úspešná spolu s ďalšími siedmimi školami, na Slovensku ministerstvo podporilo spolu 92 škôl.

Cieľom výzvy je podpora škôl prostredníctvom zamestnania zdravotníckeho pracovníka, ktorého náplňou práce je predovšetkým poskytovanie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, preventívne a poradenské aktivity či komunikácia so zdravotníckym zariadením v prípade potreby. „O každom úkone vedie náš zdravotnícky pracovník zdravotný záznam na predpísanom tlačive a informuje rodiča o spôsobe poskytnutia prvej pomoci. Dieťa je tak pod odborným dohľadom až do príchodu rodiča,“ uviedla riaditeľka školy Marta Bardyová, ktorá zdravotníckeho pracovníka na škole víta.

Okrem uvedených kompetencií zdravotník, ktorý bude na škole pôsobiť do konca augusta 2022, takisto sprevádza žiaka do zdravotníckeho zariadenia v prípade, ak sa rodič nemôže dostaviť do školy. „Za veľký prínos pre školu považujem aj to, že zdravotník bude žiakov sprevádzať na podujatiach organizovaných školou, teda na lyžiarskych a plaveckých výcvikoch, školách v prírode, na výletoch a exkurziách. Rovnako sa zapája aj do vyučovacieho procesu, kde zastrešuje prierezovú tému ŠVP – Ochrana života a zdravia. Jeho účasť na účelových cvičeniach či didaktických hrách je veľkou pomocou pre pedagógov. Rovnako bude so školským podporným tímom pripravovať preventívne programy, besedy či prednášky na tému zdravého životného štýlu. Tešíme sa aj na kurz prvej pomoci, ktorý plánujeme pre žiakov a pedagógov,“ priblížila prácu školského zdravotníka riaditeľka školy. Ako dodala, školský zdravotník môže takisto na základe písomnej žiadosti alebo súhlasu rodiča otestovať dieťa antigénovým testom.


Vytvorené: 27. 9. 2022
Posledná aktualizácia: 27. 9. 2022 11:01
Autor: Mária Škvarová