Obsah

ZPS Dubina hľadá vedúcu/vedúceho prevádzkového úseku

Typ: ostatné
ZPS Dubina hľadá vedúcu/vedúceho prevádzkového úseku 1Žiadosti možno zasielať do štvrtka 5. augusta 2021 vrátane.

Zariadenie pre seniorov DUBINAm. r. o., Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica  nad  Váhom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúci/vedúca  prevádzkového úseku.

Náplň práce: riadenie chodu prevádzkového úseku, vedenie pracovného kolektívu, vykonávanie verejného obstarávania, organizovanie a plánovanie práce,  analyzovanie a riešenie problémov, zabezpečovanie autoprevádzky, riadenie a zabezpečovanie údržby, administratívne práce.                                                                                                                              

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • minimálne úplné stredné vzdelanie  
 • odborná prax v oblasti verejného obstarávania, skladového hospodárstva, evidencie majetku - výhodou
 • znalosť legislatívy - Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, Zákon o verejnom obstarávaní, Zákonník práce
 • práca s PC – Word, Excel

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní doručia nasledovné doklady:  

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • motivačný list,
 • profesijný štruktúrovaný životopis + e-mailová adresa a kontakt pre doručovanie písomností,
 • kópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní, doklady o ukončených kurzoch,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania.

Všetky požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením: „Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci prevádzkového úseku“ najneskôr do 5. 8.2021 vrátane  na adresu Zariadenia pre seniorov Dubina, m. r. o,  Pod hájom 1291/119  Dubnica nad Váhom  018 41.                                 

Celé znenie pracovnej ponuky je zverejnené na tejto adrese


Vytvorené: 16. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 16. 7. 2021 13:54
Autor: Mgr. Veronika Rezáková