Obsah

Späť

Registratúrna značka:

autorská odmena za použ. hud. diela Dubnické fašiangy 2011

Číslo: 51110194
Dodávateľ: SOZA Slovenský ochranný zväz autorský, Bratislava
Dátum: 21.03.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 84,00 €
Predmet: pdf scan0059.pdf (723 kb)

Vyvesené: 21. 3. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť