Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Fakturujem Vám prevedené práce podl'a Zmluvy o poskytovaní služby na akcii : "zabezpečenie činností súvisiacich s vyčistením uličných vpustí dažďovej kanalizácie na verejných priestranstvách v meste Dubnica nad Váhom":

Číslo: 51111224
Dodávateľ: Pavol Kunert - Kurt, Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Dátum: 13.01.2012
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 8 165,62 €
Predmet: pdf 51111224.pdf (177 kb)

Vyvesené: 13. 1. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť