Obsah

Späť

Registratúrna značka:

odmena za vyseparovaný odpad/sklo, plasty PET, ostatné zo rok 2010

Číslo: 41110009
Dodávateľ: ENVI-PAK, a.s. Btratislava
Dátum: 01.03.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 5 163,06 €
Predmet: pdf 20110301104914.pdf (272 kb)

Vyvesené: 1. 3. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť