Obsah

Späť

Registratúrna značka:

rozšírenie kamerového systému

Číslo: 51111113
Dodávateľ: KELKOM Dubnica spol. s r.o.
Dátum: 28.12.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 16 278,72 €
Predmet: pdf 51111113.pdf (135 kb)

Vyvesené: 28. 12. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť