Obsah

Späť

Registratúrna značka:

stavebné práce a dodáný materiál na základe Zmluvy o dielo 214/2010

Číslo: 51110142
Dodávateľ: ALMA - Peter Habšuda
Dátum: 27.05.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 12 591,38 €
Predmet: pdf 51110142.pdf (647 kb)

Vyvesené: 27. 5. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť